Globální finanční výsledky GSK za 1. čtvrtletí roku 2018: Pokračuje růst ve všech třech divizích společnosti, tržby dosáhly výše 7,2 mld. liber

Autor: eliska | Zpravodaj | 26. 4. 2018

Praha, 27.4.2018 (GSK)

Farmaceutická společnost GSK dosáhla i v prvním čtvrtletí roku 2018 růstu tržeb. Finanční výsledky byly ovlivněny odkupem většinového podílu akcií společnosti Novartis ve společné divizi Consumer Healthcare. GSK se i nadále zaměřuje na prodej svých nově uvedených produktů, které budou znamenat velký přínos pro pacienty v oblasti léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), HIV a prevenci pásového oparu.

Stejně jako v předchozím finančním období dosáhla společnost GSK růstu tržeb ve všech třech divizích. Divize Pharmaceuticals, která vyrábí léky na předpis, měla v 1. čtvrtletí roku 2018 tržby ve výši 4 mld. liber a divize Consumer Healthcare, která vyrábí volně prodejné produkty pro zdravotní péči, dosáhla tržeb ve výši 2 mld. liber. Divize Vaccines, vyrábějící očkovací látky, přispěla k obchodnímu výsledku za první kvartál tržbami ve výši 1,2 mld. liber.

„Společnost GSK v prvním čtvrtletí roku 2018 pokračovala růstem tržeb napříč všemi třemi divizemi. Prioritou je pro nás prodej nově uvedených produktů, které budou znamenat velký přínos pro pacienty v oblasti léčby chronické obstrukční plicní nemoci, HIV a prevenci pásového oparu. V průběhu tohoto čtvrtletí se společnost GSK stala výhradním vlastníkem divize Consumer Healthcare, čímž jsme dosáhli jedné z našich klíčových priorit alokace kapitálu. Tento krok pomůže k růstu výnosů a následně k posílení tvorby cash flow. Zároveň nám umožní naplánovat využití kapitálu v klíčových oblastech. Prioritou skupiny je posílení divize Pharmaceuticals a plánování výzkumu a vývoje,“ uvádí ve shrnující zprávě finančních výsledků GSK za 1. čtvrtletí Emma Boishardy, generální ředitelka české pobočky GSK.