Globus předal další tři vozy handicapovaným. Celkem jich již jezdí 77

Autor: eliska | Zpravodaj | 10. 10. 2018

Praha, Prostějov, Havířov, 11.10.2018 (Globus, Konto Bariéry)

Minulý týden Globus předal tři velkoprostorové vozy Kontu Bariéry pro spolky Lipka z Havířova, Cesta bez bariér z Prostějova a Pestrá z Prahy. Celkem tak Globus za 16 let spolupráce věnoval organizacím Konta Bariéry 77 aut. Z každé prodané nákupní tašky v Globus jde koruna na účet Konta Bariéry.

"Moc nás těší, že můžeme tímto způsobem pomáhat ke zlepšení a zjednodušení života lidí s handicapem a že to společně s Kontem Bariéry děláme už dlouho. Uvědomujeme si, že jen opakovaná a pravidelná pomoc může být pro společnost přínosem," říká Rita Gabrielová, vedoucí korporátní komunikace Globus ČR.

Nadace nemůže potkat větší štěstí, než mít partnera, kterému věří a se kterým může dlouhodobě dělat tak hezký projekt. Za těch 16 let se podařilo shromáždit přes 23 milionů korun, to je neskutečné,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

Slavnostní předání 77. automobilu proběhlo 4. října v Hypermarketu Globus Černý Most za účasti ředitelky Konta Bariéry, paní Boženy Jirků, ředitele Hypermarketu Globus Černý Most pana Karla Zemana a vedoucí korporátní komunikace Globusu paní Rity Gabrielové.


Zleva Rita Gabrielová, vedoucí komunikace Globus, Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry, vpředu Michal Práger, ředitel organizace Pestrá, Karel Zeman, ředitel HM Globus Černý Most, Petr Svoboda, Business Development Director Ford.

 


Konto Bariéry – od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Díky nim Konto Bariéry rozdělilo stovky miliónů korun a podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.

www.kontobariery.cz

Globus – činnost rodinné společnosti Globus zahájil roku 1828 Franz Bruch otevřením obchodu s potravinami v sárském St. Wendelu. V současné době stojí v čele společnosti představitel již páté generace rodiny Bruchů – Thomas Bruch. Na český trh vstoupil holding Globus v roce 1991 založením společnosti Globus Praha s.r.o. První český hypermarket byl otevřen 4. listopadu 1996 v Brně – Ivanovicích. V současné době se na území České republiky nachází 15 hypermarketů. Hypermarkety disponují kompletní vlastní výrobou v řeznictví, úplnou pekárenskou produkcí včetně cukrářství a vlastními restauracemi. Globus ČR je držitelem ocenění Obchodník roku 2012 v kategorii „Prodejce potravin“.

www.globus.cz

Pestrá, o.p.s. – se již od roku 2009 zabývá kvalitním bezkotcovým výcvikem asistenčních psů pro děti i dospělé s různými druhy postižení. Od štěňátek do ukončení výcviku žijí psi u vychovatelů a trenérů v domácím prostředí. Organizace má jako jediná v České republice akreditovaný bezkotcový výcvik od mezinárodní organizace Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. Dále je držitelem Značky spolehlivosti, kterou udělila po hloubkovém auditu Asociace veřejně prospěšných organizací. V současnosti má Pestrá 43 předaných psů. Kromě toho poskytuje Pestrá také registrovanou sociální službu a zabývá se zaměstnáváním lidí s postižením.

https://www.pestra.cz

Cesta bez bariér, spolek – Spolek poskytuje službu, zabývající se přepravou lidí s omezenou možností pohybu. Služby jsou určeny lidem se zdravotním omezením a lidem, kteří se stanou imobilními krátkodobě v důsledku úrazu, choroby, či jiným způsobem.

http://cestabezbarier.cz

Lipka, z.s. – Posláním a cílem spolku LIPKA, z.s. je sdružování občanů na základě společného zájmu, kterým je pomoc, podpora a vyvíjení aktivit směřujících ku prospěchu osob se zdravotním postižením.

Cílem této hlavní činnosti je vytváření odpovídajícího zázemí, podmínek a prostředí pro výchovu, vzdělávání, zájmové a terapeutické činnosti směřující k jejich všestrannému rozvoji, socializaci a integraci do každodenního života společnosti.

http://www.oslipka.cz