GSK fond rozdělil téměř 1 milion korun

Autor: eliska | Zpravodaj | 14. 6. 2017

Praha, 15. června 2017

GSK fond (dříve Nadační fond GSK) vyhlásil v roce 2017 další grantové řízení, do kterého se mohly přihlásit neziskové organizace se svými projekty zaměřenými na pomoc seniorům, hendikepovaným či dlouhodobě nemocným lidem a jejich rodinám. O finanční pomoc se letos ucházelo 31 organizací z celé České republiky. Grantová komise do druhého kola poslala devět z nich a ve středu 17. května jim oproti původně plánovaným 750 tisícům Kč rozdělila celkem 977 596 Kč. Mezi „vítězi“ grantového řízení se objevily například projekty zaměřené na podporu rodin s dětmi trpícími kombinovaným postižením, pomoc lidem trpícím epilepsií či některými duševními chorobami nebo vzdělávání mladých lidí v problematice HIV/AIDS.

Devět projektů, které postoupily do druhého kola, nejdříve ohodnotil po formální a obsahové stránce odborný garant letošního grantového řízení – platforma Byznys pro společnost. Zástupci jednotlivých organizací pak získali možnost obhájit je před grantovou komisí. V té letos poprvé usedla i nová generální ředitelka české pobočky GSK Emmanuelle Boishardy společně s ostatními členy představenstva GSK fondu, vybranými zaměstnanci GSK a zástupcem platformy Byznys pro společnost. „Máme velkou radost z toho, že jsme i tento rok mohli finančně podpořit velmi zajímavé ale především velmi potřebné projekty neziskových organizací. S kolegy jsme se shodli, že vybrat z postupujících pouze několik projektů, které oceníme, je náročnější, než se na první pohled může zdát. Každý z nich je totiž důležitý a finanční pomoc nutně potřebuje. Proto jsme se nakonec rozhodli, že finanční částku, o kterou žádaly, dostanou všechny organizace v plné výši. Místo původně zamýšlených 750 tisíc Kč jsme tak rozdělili téměř 1 milion Kč. Pevně věříme, že vybraným organizacím přidělené peníze pomohou zrealizovat plánované projekty,“ říká Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka české pobočky GSK.

 

GSK fond podpoří rodiny s dětmi s kombinovaným postiženým a také pomůže zlepšit informovanost mladých o HIV

Finanční příspěvek letos získalo například Centrum pro dětský sluch Tamtam s projektem „Mé dítě má kombinované postižení, ale společně to zvládneme“ zaměřeným na podporu rodin s dětmi trpícími kombinovaným postižením. Organizace EpiStop a Společnost „E“ obdržely grant na své projekty, které pomáhají různými způsoby lidem s epilepsií. Charita Zábřeh grant využije na projekt komplexní bio-psycho-sociální podpory osobám s duševním onemocněním a jejich blízkým, zatímco organizace Klubíčko Beroun částku použije na zvýšení kvality služeb pro klienty s těžkým postižením. Pacientská organizace Mamma HELP pro ženy trpící rakovinou prsu grant obdržela pro projekt „Říct to dětem“, jehož cílem je pomocí odborné psychologické poradny usnadnit matkám mluvit o svém onemocnění s jejich dětmi různého věku. Příspěvek získala i Oblastní charita Písek pro projekt vzdělávání zaměstnanců v oblasti poskytování bazální stimulace v rámci domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby. Osmou oceněnou organizací je EDA s projektem, jehož cílem je pomáhat rodinám rozvíjet zrakové funkce a motoriku u dětí s hendikepem a zlepšit tím kvalitu jejich vzdělávání. Posledním podpořeným projektem se stal „Netopeer“, jenž si předsevzal zvýšit počet mladých lidí, kteří mají dostatečné znalosti o HIV/AIDS a rizikovém sexuálním chování, díky nimž mohou dále informovat a vzdělávat své vrstevníky.

 

Detaily o udělených grantech a podpořených projektech najdete na webu www.gskfond.cz.

 


GSK je jednou z předních světových farmaceutických společností zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. Pro více informací navštivte globální webové stránky www.gsk.com nebo stránky české pobočky www.gsk.cz.

 

Kontakt

Mgr. Jakub Hofmann, MBA, Central Europe Cluster Communication Lead & Communication Manager CZ

GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | tel. 222 001 202 (111) | jakub.j.hofmann@gsk.com