GSK je stále vyhledávanějším partnerem neziskových organizací. Zájem o její granty roste

Autor: Redakce | Zpravodaj | 4. 6. 2018

Praha, 5. června 2018 (GSK)

Společnost GSK i letos podporuje aktivity zaměřené na znevýhodněné či ohrožené skupiny obyvatel. Granty v celkové výši přes půl milionu korun tradičně zlepší kvalitu života lidí s tělesnými či duševními hendikepy a pomohou zvýšit povědomí o tom, jak čelit vybraným zdravotním rizikům.

Peněz na aktivity pro znevýhodněné či ohrožené skupiny lidí není nikdy dost. Tento fakt si uvědomuje i vedení české pobočky mezinárodní farmaceutické společnosti GSK. Zřídila proto GSK fond, prostřednictvím kterého tyto skupiny pravidelně podporuje. „Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti a rádi podáváme pomocnou ruku neziskovým organizacím, které dlouhodobě přispívají k důležitým celospolečenským změnám,“ říká Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka GSK Česká republika s tím, že v aktuálním ročníku společnost rozdělila 526 000 korun. O finanční podporu se ucházelo 110 projektů, což je ve srovnání s loňským rokem, kdy byly do grantového programu přihlášeny tři desítky projektů, velký posun vpřed, a svědčí to o atraktivitě CSR aktivit společnosti. „Takový nárůst zájmu nás velice těší a jsme rádi, že na nás neziskové organizace spoléhají jako na důležitého partnera, který má zájem na zlepšení situace potřebných,“ dodává Emmanuelle Boishardy s tím, že rostoucí zájem pro firmu znamená nejen pozitivní zpětnou vazbu, ale zároveň představuje i závazek a výzvu do budoucna.

Do druhého kola postoupilo devět nejzajímavějších projektů, u kterých hodnotící komise ocenila nejen potřebnost a prokazatelnou efektivitu, ale i vysokou míru profesionality jejich zástupců. S přihlédnutím k těmto faktorům byla nakonec finanční podpora ve výši od 30 000 do 100 000 korun přidělena všem postoupivším. „Budeme díky tomu schopni zaplatit odbornici a nastavit lépe program začleňování našich klientů s kombinovaným postižením do běžné společnosti. Oceňujeme, že je GSK ochotna podporovat i financování služeb odborníků a nejen nákup pomůcek či materiálního vybavení,“ komentuje Erik Čipera, ředitel Asistence, o. p. s. Hodnotící komise doporučila projekt podpořit i proto, že je v tomto případě možné očekávat vysokou efektivitu grantové podpory. Konkrétní sociální pracovnice je totiž matkou hendikepovaného syna, a její postřehy tedy budou podloženy nejen vzděláním a praxí, ale i osobní zkušeností. „Ačkoli jsme ve smyslu dalších nákladů relativně nízkorozpočtový projekt, podpora od GSK je pro nás zásadní. Pokrývá totiž náklady na přímou práci certifikovaných lektorů paměti, kteří za našimi demencí postiženými klienty docházejí přímo domů,“ uvádí Jana Mrázová, projektová a finanční manažerka organizace Spokojený senior – KLAS z. s., která se dočkala finanční podpory projektu Posilovna paměti. Kromě toho GSK poskytla peníze například na program vrstevnického vzdělávání mladých o HIV/AIDS Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, projekt Kanceláře Ombudsmana pro zdraví zaměřený na zlepšení právního povědomí pacientů nebo profesní rozvoj neslyšících zaměstnanců v týmu Tichých zpráv.

GSK fond patří do širokého portfolia aktivit společnosti GSK na poli společenské odpovědnosti a přímo navazuje na tradici Nadačního fondu GSK. Z obou fondů bylo v posledních deseti letech rozděleno více než 12 milionů korun mezi 95 organizací. Tyto a další zásluhy vynesly GSK v loňském roce zlatý certifikát v kategorii Top odpovědná velká firma v soutěži Top odpovědná firma. Více informací najdete na webových stránkách www.gskfond.cz.