Hepatitidu C už lékaři umějí snadno vyléčit. Jen se na ni musí přijít

Autor: Redakce | Zpravodaj | 23. 7. 2018

24. července 2018, Praha (AIFP)

Virus hepatitidy C (HCV) se přenáší krví. Objeven byl poměrně nedávno, až v roce 1989. Nákaza je rozšířená zejména u nitrožilních uživatelů drog. Častými nositeli viru jsou však i lidé, kteří se nakazili při krevní transfuzi v dobách, kdy se krev dárců na HCV netestovala.

Medicína udělala v posledních letech ohromný skok. Nákazu, kterou dřív bylo těžké z těla odstranit, dnes umí účinně léčit. Mnoho nakažených ale o své nemoci neví. Virus jim přesto soustavně a nepozorovaně poškozuje játra. Lidé v riziku a s podezřelými příznaky by proto měli zvážit vyšetření. Léčbu mohou zkusit i ti, jimž nepomohly starší, méně účinné druhy terapie.

Hepatitida C představuje vážný zdravotní problém u nás i ve světě. Podle dokumentu Evropské asociace pro studium jater (EASL) z dubna 2018 trpí chronickou nákazou tímto virem celosvětově na 71 milionů lidí.

Virus je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění jater, orgánu naprosto nezbytného pro život. V České republice je podle panelu expertů chronicky infikovaných 0,4 až 0,5 % obyvatel. Ročně však infekci diagnostikujeme jen asi u 1 tisíce lidí. Ostatní o své nemoci většinou neví. Zůstávají neznámí, šíří infekci a nemoc u nich může progredovat do jaterní cirhózy a rakoviny jater,“ uvedl prof. MUDr. Petr Husa, CSc., přednosta Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno.

 

Počet hlášených případů virových hepatitid v České republice v letech 2008-2017

(zdroj: Epidat; VH A – virová hepatitida typu A, VH B – virová hepatitida typu B, VH C – virová hepatitida typu C)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VH A

1648

1104

862

264

284

348

673

724

930

772

VH B

306

247

244

192

154

133

105

89

73

85

VH C

974

836

709

812

794

873

867

956

1104

992

 

Jedinou účinnou léčbu pokročilé cirhózy představuje transplantace jater. Ta je velice nákladná. „Pokud se však neodstraní z těla virus hepatitidy C, onemocní i nová játra. Naštěstí máme dnes k dispozici léky, které infekci celkem spolehlivě vyléčí. Možnosti medicíny v boji s ní se v posledních letech ohromně posunuly,“ říká výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakub Dvořáček, MHA. Právě díky velkému pokroku v léčbě HCV zařadila AIFP tuto oblast mezi dvanáct rychle se rozvíjejících oblastí medicíny, na které chce v průběhu roku 2018 upozornit veřejnost.

Virologie udělala zmíněný velký skok ve velmi krátkém intervalu několika let. Něco takového není běžné,“ upozorňuje Dvořáček. „Zatímco v boji proti bakteriím jsme v průběhu 20. století zaznamenali ohromné úspěchy díky antibiotikům, s chronickými virovými nákazami si nikdo dlouho nevěděl rady. Dnes naopak jde rychle dopředu tato oblast, zatímco tažení proti bakteriím se vyvíjí hůře. Výzkum se příliš nedaří a roste hrozba antibiotické rezistence,“ hodnotí ředitel AIFP.

Mechanismus účinku přímých antivirotik vymyslel profesor RNDr. Antonín Holý, DrSc. První přímá antivirotika byla vyrobena společností Gilead pro léčbu HIV. Koncept vývoje a výroby přímých antivirotik našel pokračovatele a dnes se používají i pro léčbu dalších virových onemocnění, včetně chronické hepatitidy C.

Nová přímá antivirotika a jejich kombinace (v jedné tabletě až tři) brání množení (replikaci) viru zabráněním akceschopnosti (inhibici) důležitých enzymů. Právě v cílovém enzymu se přímá antivirotika liší. V důsledku jejich působení dojde až k úplné eliminaci viru z pacientova těla.

Léčba udělala obří skok

Jak se tedy nákaza HCV, jejíž virus byl objeven teprve před třemi desítkami let, donedávna léčila? Po více než dvě desetiletí bylo základem léčby chronické hepatitidy typu C podávání interferonu alfa. Ten působil nepřímo, vlastně jen pomáhal tělu v boji s virem. „Nejprve šlo o konvenční (standardní) interferon, který se musel aplikovat třikrát týdně podkožně. Od roku 2001 potom pegylovaný interferon alfa, který se píchal podkožně jednou týdně. Současně pacienti brali ribavirin v tabletách nebo kapslích, ten účinek interferonu zesiloval,“ popisuje prof. Husa.

Interferonová léčba ale měla velmi vážné nežádoucí účinky: horečky, únavu, bolesti a nevolnosti, otoky… Pacienti ztráceli vlasy i váhu. To celé trvalo běžně 1 rok, a přitom zdaleka nebylo jisté, že se virus podaří odstranit. V začátcích léky pomohly jen každému druhému pacientovi.

V roce 2011 vstoupila léčba virové hepatitidy C do úplně nové éry, která je charakterizována rychlým zaváděním přímo působících virostatik (DAA, Directly Acting Antivirals) do terapeutických kombinací. Účinnost léčby dramaticky stoupla. Nakonec se podařilo „nepřímo“ působící interferon zcela nahradit léky, které cílí přímo na virus, resp. narušují jeho replikační cyklus. „V posledních 3 letech se už používají jen kombinace perorálních antivirových léků. Označuje se to jako bezinterferonová léčba. Primárním cílem léčby chronické hepatitidy C je úplné odstranění infekce z organismu. Za důkaz vyléčení slouží nepřítomnost viru v krvi 12 týdnů po skončení antivirové léčby. Jde o zcela odlišný cíl, než je tomu při léčbě infekce virem hepatitidy B nebo HIV. Tam je možné dosáhnout jen dlouhodobé kontroly infekce a úplná eliminace virové infekce není dostupnými léky možná,“ doplnil prof. Husa. Účinnost terapie u je podle něj přinejmenším 95 procent, přitom bezinterferonová léčba nemá prakticky žádné kontraindikace. Také nežádoucí účinky jsou minimální.

Je však nezbytné, aby byli nemocní lidé odhaleni, protože jinak se přirozeně nebudou léčit. Jak již bylo řečeno, přítomnost viru v těle může mít vážné následky. Významně se zvyšuje riziko vzniku pokročilé jaterní fibrózy, cirhózy a rakoviny jater. Může vzniknout potřeba transplantace tohoto orgánu.

Při vyhledávání nemocných s chronickou hepatitidou C hrají nezastupitelnou roli praktičtí lékaři i lékaři jiných odborností, než jsou hepatologové. Na přítomnost HCV mohou ukazovat příznaky jako únava, hubnutí, dále různé nemoci ledvin, kůže, diabetes, poruchy kognitivních funkcí, deprese, lymfomy, revmatické, endokrinologické, cévní choroby atd. Prvním krokem v diagnostice jsou jaterní testy a v návaznosti na ně případně test na přítomnost protilátek proti HCV.


Příběh pacientky

Ivona Trnková se hepatitidou C nakazila před 36 lety. „Bylo to v roce 1981, buď v průběhu těhotenství, nebo při porodu dcery, kdy jsem při operačních zákrocích dostávala krevní transfuze. Tehdy ještě tento virus lékaři neznali. Já příznakům možné nákazy, tedy únavě, nechutenství a úbytku váhy, ani nevěnovala pozornost, protože jsem měla dost starostí s péčí o dvě malé děti.“

V roce 1997 její dcera onemocněla infekční mononukleózou a při hospitalizaci u ní objevili hepatitidu C (virus vědci objevili v roce 1989). „Při screeningu rodiny byla hepatitida zjištěna i u mě. U syna, který je o dva roky starší než dcera, nikoliv. Když mi lékaři sdělili diagnózu, byla jsem šokovaná a cítila velký strach z budoucnosti. Navíc jsem zažívala pocit ponížení, protože hepatitida C byla rozšířena mezi lidmi pohybujícími se na okraji společnosti – narkomany, bezdomovci a prostitutkami, vězni. Pocit maximální potupy posílil výslech na tehdejší okresní hygienické stanici, kde mne označili za narkomanku a prostitutku,“ popisuje Ivona Trnková dobu, kdy o hepatitidě C neměli správné informace ani mnozí lékaři. „Zubní lékař mne odmítl ošetřit, problémy byly i s odběry krve,“ dodává.

Hepatitida C se v běžném kontaktu nepřenáší, přesto byla Ivona Trnková ponoukána k nesmyslným opatřením. „V domácnosti jsem musela přísně oddělit hygienické potřeby, nádobí i prádlo členů domácnosti. Velký strach jsem měla z prozrazení své diagnózy v práci. Můj zaměstnavatel netoleroval žádné zdravotní problémy, proto jsem veškerá vyšetření a hospitalizace musela absolvovat v době dovolené,“ vzpomíná.

Ivona Trnková během patnácti let čtyřikrát absolvovala takzvanou interferonovou léčbu, pokaždé neúspěšně. „Poprvé mi třikrát týdně píchali injekce, trpěla jsem horečkami, nevolností, únavou, ztrátou vlasů a zhubla jsem o patnáct kilogramů. Podruhé léčba skončila předčasně kvůli nulovému efektu. Alespoň u dcery byla naštěstí úspěšná. Třetí léčba u mne sice snížila počet virů, avšak k jejich úplnému vymizení nedošlo. A po čtvrté jsem měla hned od začátku velmi nepříjemné vedlejší účinky – horečku, nevolnost, únavu, ekzém, následně mi otekl krk a obličej, až jsem ani nemohla polykat a skončila jsem v nemocnici,“ popisuje Ivona Trnková léčbu, která pomáhala pouze zhruba polovině nemocných a provázely ji závažné nežádoucí účinky.

Ivona Trnková se uzdravila až napopáté. Před nedávnem se totiž začalo léčit novými přímo působícími antivirotiky bez interferonu, které vyléčí až sto procent nemocných a nezpůsobují žádné závažné zdravotní komplikace. „Bezinterferonová léčba začala loni v březnu a už po čtyřech týdnech byl virus pryč. Tablety jsem užívala předepsaných 12 týdnů a nic mi z nich nebylo. Po dlouhých 36 letech od nákazy jsem vyléčena, zažívám pocity zdravého člověka, který neohrožuje své blízké ani další lidi a nemusí mít strach z budoucnosti. Už se prostě nemusím bát, že mi hepatitida C nakonec způsobí cirhózu nebo rakovinu jater,“ uzavírá svůj příběh Ivona Trnková.

 


Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) byla založena v roce 1993 a letos tak slaví 25 let existence. V průběhu roku chce přiblížit veřejnosti 12 medicínských oblastí, které od počátku 90. let k nepoznání změnily nové léky.

Podporuje aktuální celoevropskou kampaň We won’t rest, která zdůrazňuje roli výzkumníků a dalších pracovníků ve farmaceutickém průmyslu v boji proti vážným chorobám.