Hlavní město Praha darovalo Jednotce intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN špičkové přístroje pro novorozence s asfyxií v hodnotě téměř 3 milionů a celé nemocnici sanitku za více než milion korun

Autor: eliska | Zpravodaj | 19. 9. 2017

Praha, 20. září 2017 (VFN)

Jednou z nejzávažnějších porodních komplikací je asfyxie, stav, kdy ještě nenarozené dítě trpí těžkým nedostatkem kyslíku. Tíže asfyxie se hodnotí podle několika kritérií a rozděluje se do tří stupňů. První znamená pouze lehké postižení, děti jsou po porodu monitorovány, ale zpravidla nevyžadují žádnou specializovanou léčbu. Druhý stupeň, již závažnější, vyžaduje hospitalizaci na novorozenecké jednotce intenzivní péče, většinou s nutností podpory základních životních funkcí. Třetí, nejtěžší stupeň, provází selhání většiny orgánových systémů, dítě má poruchu vědomí, často křeče. Současná medicína umí u novorozenců poměrně dobře zvládat selhání krevního oběhu, dýchání, ledvin, jater či rozvraty vnitřního prostředí. Největší problém představuje poškození centrální nervové soustavy – mozku.

Před deseti lety byla na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN v Praze zavedena jako na jediném pracovišti v ČR metoda řízené hypotermie. V praxi znamená, že se novorozencům, kteří jsou vážně ohroženi poškozením centrální nervové soustavy v důsledku nedostatku kyslíku před nebo při samotném porodu a bezprostředně po narození, ochladí tělo na teplotu 33 – 34 stupňů Celsia po dobu 72 hodin.

Výsledky posledních let ukazují, že řízená hypotermie u novorozenců, kteří prodělali asfyxii, snižuje riziko postižení CNS,“ vysvětluje vedoucí lékař JIRP KDDL VFN, MUDr. Václav Vobruba, Ph.D. Náročná léčba vyžaduje nejen špičkové specialisty, ale i špičkově vybavené pracoviště. Toho si je vědom i Magistrát hlavního města Prahy, který pro pražské nemocnice připravil dotační balíček. Z něho byly zakoupeny další sofistikované přístroje v hodnotě téměř 3 milionů korun pro záchranu a léčbu novorozenců s asfyxií.

Konkrétně se jedná o:

  • novorozenecké výhřevné lůžko Atom SUNFLOWER vybavené antidekubitní pasivně vyhřívanou matrací;

  • přístroj pro řízenou hypotermii novorozenců TECOTHERM NEO, systém pro celotělové chlazení novorozenců a dětí;

  • monitor mozkových funkcí Inspiration Unique CFM zaznamenává aEEG, které umožňuje zhodnocení neurologického stavu pacienta a tím i terapie;

  • modulární infuzní systém řady Space Station slouží pro přesné dávkování tekutin a léků;

  • přístroj pro umělou plicní ventilaci Evita V500 pomáhá řídit spontánní dýchání dětských pacientů.

Nové vybavení pomáhá pacientům v uzdravení, zvyšuje jejich komfort a mnohdy zachraňuje životy. Vedle toho usnadňuje práci lékařům a zdravotníkům. Vidět přístroje z dotace Prahy „v akci“ je pro mě vždy neskutečný zážitek. Asi nejemotivnější je tento zážitek právě ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde jsme se podíleli na modernizaci novorozenecké jednotky intenzivní péče. Jako otec tří dcer musím smeknout před úctyhodným nasazením zdejších lékařů, sestřiček a dalšího personálu,“ svěřil se při předávání přístrojů Ing. Radek Lacko, radní hl. města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení.

Sanitka pro raněné, nemocné i rodičky za víc než milion korun

Magistrát hlavního města Prahy zároveň daroval pro využití celé Všeobecné fakultní nemocnice v Praze sanitku typu A2, určenou pro dopravu raněných, nemocných a rodiček v hodnotě 1 196.327 korun.