Hormonální stimulace. Jak probíhá a co když je pro mě riziková?

Autor: Redakce | Zpravodaj | 15. 8. 2018

V Brně, 16. srpna 2018 (Repromeda) – Při snažení se o miminko je klíčové, aby u ženy docházelo k bezproblémové ovulaci, tedy k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku. To se pak na své cestě vejcovodem do dělohy může setkat se spermií a být oplozeno. Co když ale tento proces neprobíhá tak, jak by měl a otěhotnění se nedaří? Pokud už si žena prošla všemi základními vyšetřeními u gynekologa a dítě stále nepřichází, je vhodné se včas obrátit na odborníky. Jednou z nadějí může být právě umělé oplodnění, jehož nedílnou součástí je i hormonální stimulace, kterou musí žena podstoupit. Proč je nezbytná a jak se řeší případná rizika vysvětluje ředitelka brněnské kliniky Repromeda MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

 

Co je to hormonální stimulace?

V případě přirozeného a bezproblémového cyklu dozrává ve vaječníku ženy každý měsíc jedno vajíčko. Pokud však žena chce podstoupit IVF léčbu, je nezbytné, aby vajíček dozrálo současně více – toho lze docílit právě díky hormonální stimulaci, která se v dnešní době provádí pomocí dvou typů léků. „Novější a moderní metodu představují rekombinantní preparáty, které jsou u pacientek velice oblíbené, a to především díky své účinnosti a snadné aplikaci pomocí injekčního pera. Na přání klientky je však možné zvolit i levnější variantu, kterou představují tzv. urinární léky získávané z moči menopauzálních žen. Jedná se také o kvalitní přípravky, avšak nemůžeme u nich plně zajistit výsledek stimulace, tak jako v případě rekombinantních léků,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD. z Repromedy.

 

Jak hormonální stimulace probíhá?

Léky se začínají podávat obvykle druhý až třetí den cyklu, s jejichž první aplikací vždy pacientce pomáhá zdravotní sestřička, která jí vše potřebné ukáže. Pak už může žena pokračovat s dávkováním hormonů sama z domu a to po dobu deseti až dvanácti dní. I přestože se tedy jedná o na první pohled pohodlnou variantu, mohou se s celým procesem samozřejmě pojit i určité obavy, zda žena vše zvládne bez problémů. „Ženy si sice hormony aplikují samy doma, ale celý průběh stimulace je současně sledován lékařem, kdy žena musí v několikadenních intervalech docházet na kontrolu ultrazvukem. Díky němu se lékař vždy ujistí, že folikuly narůstají správně. Jakmile je vše připraveno, následuje v krátkodobé celkové anestezii odběr vajíček, která jsou ještě ten den oplozena spermiemi a vznikají tak embrya,“ objasňuje celý proces MUDr. Kateřina Veselá, PhD. Kvalitu i počet odebraných vajíček ovlivňuje velké množství faktorů, ale většinou se podaří z folikulární tekutiny získat okolo osmi až dvaceti vajíček.

 

Co když je pro mě hormonální stimulace riziková?

V některých případech může být užívání hormonálních léků pro ženu rizikové, například při těžkém syndromu polycystických ovarií (PCOS), který přímo aplikaci hormonů vylučuje. V takovém případě je pak vhodné využít metodu IVM neboli in-vitro maturaci oocytů. Ta probíhá buď úplně bez hormonálních preparátů nebo za velmi nízkého dávkování. „Na rozdíl od klasické stimulace, kdy jsou ženě odebírána už zralá vajíčka, v případě IVM získáváme vajíčka nezralá. Ta pak po dobu 24 až 48 hodin dozrávají v laboratorních podmínkách pod dohledem embryologa. Dozrálá vajíčka jsou následně oplozena mikromanipulačními technikami a stejně jako při klasickém IVF vznikají embrya, která lze podrobit genetickým testům nebo zamrazit a použít je v budoucnu,“ popisuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD. IVM tedy dokáže významně zvýšit bezpečnost léčby u rizikových pacientek, které by jinak nemohly umělé oplodnění podstoupit.

 

 

Více informací naleznete zde.


O Repromedě

REPROMEDA je klinika reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky. Vznikla v roce 1999 jako nové pracoviště zkušených odborníků v oblasti reprodukční medicíny. Tým vede odborný zástupce centra, primář MUDr. Jan Veselý, CSc., dlouholetý odborník na asistovanou reprodukci, a ředitelka centra, MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., členka mezinárodních organizací zabývajících se výzkumem a organizací léčby neplodnosti s využitím genetické diagnostiky. Na kvalitu postupů a procesů dohlíží Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., člen týmu podílejícího se na narození již zmíněného prvního středoevropského dítěte po mimotělním oplodnění. V roce 2000, celkem 18 let po narození prvního českého dítěte ze zkumavky, se stala právě klinika REPROMEDA prvním pracovištěm ve střední a východní Evropě, kde došlo k těhotenství po užití preimplantační genetické diagnostiky (PGD). REPROMEDA se zaměřuje především na léčbu neplodnosti, darování a uchování vajíček a spermií, preimplantační genetickou diagnostiku a screening a alternativní medicínu v léčbě neplodnosti.