Hospodářské výsledky nemocnic Královéhradeckého kraje se vloni zlepšily

Autor: Redakce | Zpravodaj | 26. 3. 2019

Nový Bydžov, 27. 3. 2019 (ZH KHK)

Nemocnice spadající pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. již finálně uzavírají výsledky svého hospodaření za rok 2018. Oproti předpokládanému finančnímu plánu se podařilo celkové výsledky hospodaření nemocnic v rámci holdingu zlepšit o téměř 37,1 mil. Kč. Celková ztráta všech čtyř nemocnic je v roce 2018 zhruba 32,4 mil. Kč. Nejvíce se v hospodaření meziročně zlepšila Oblastní nemocnice Náchod.

S potěšením mohu konstatovat, že se celkové hospodaření všech nemocnic spadajících pod ZH KHK a.s. výrazně zlepšilo, a to na celkových -32, 440 mil. Kč. Vloni přitom nemocnice hospodařily s výsledkem -69, 570 mil. Kč,“ představil výsledky nemocnic za rok 2018 náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. „Do konce března nemocnice ještě dopočítávají a zaúčtovávají některé transakce a probíhala jednání k tzv. dohadným položkám. To jsou nerealizované úhrady zdravotních pojišťoven za poskytnutou a vykázanou zdravotní péči,“ informoval předseda představenstva ZH KHK a.s. Ing. Marian Tomášik, MBA.

Největší meziroční změna ve výsledcích hospodaření proběhla v Oblastní nemocnici Náchod. Již koncem roku 2017 byla nastavena určitá ekonomická opatření, která výsledek za rok 2017 stáhla na -59, 575 mil. Kč, oproti očekávané ztrátě 117 milionů. V roce 2018 se pak podařilo výsledek snížit na -29, 711 mil. Kč. „Jsem přesvědčen, že zastavení propadu hospodaření náchodské nemocnice je především díky důsledným krokům a novým opatřením, které se podařilo obhájit i před zaměstnanci nemocnice. Těm bych chtěl velmi poděkovat za kvalitně odvedenou práci. Vše se ale za ten rok srovnalo a já věřím, že se bude i nadále držet trend postupného zlepšování,“ doplnil náměstek Cabicar.

Náchodská nemocnice během roku 2018 přijala mnohá opatření, která měla její hospodaření znovu nastartovat. „Naši zaměstnanci a především primáři oddělení se bohužel museli mnohdy v rámci svého hospodaření na oddělení uskromnit. I přes to, že ze začátku byly nějaké problémy, myslím, že se nám podařilo nemocnici stmelit a pracovat jako jeden tým s jediným cílem – vyvést naši nemocnici z červených čísel a spolupodílet se na jejím dalším rozvoji,“ vysvětluje kroky v řízení nemocnice statutární ředitelka Ing. Ivana Urešová, MBA.

Dlouhodobě nejpříznivější jsou výsledky Oblastní nemocnice Jičín, která jako jediná vloni vykázala opětovně zisk, tentokrát ve výši 525 tis. Kč. Výrazně se zlepšilo hospodaření Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, která skončila s výsledkem -587 tis. Kč a snížila tak předloňskou ztrátu o cca 5,1 mil. Kč. Hospodaření Oblastní nemocnice Trutnov vloni skončilo na -2,668 mil. Kč, což je lepší výsledek o 11,800 mil. Kč než v předchozím roce.

Všechny nemocnice se v neposlední řadě zajímají kromě řízení nákladů také o své výnosy, a to především ze strany pojišťoven. „Čilá jednání probíhají se zdravotními pojišťovnami o neuhrazené a vykázané péči za předchozí období. K některým dohodám již došlo, některé jsou stále v jednání. V každém případě, pokud by s pojišťovnami došlo k dohodě, jde o další finanční příjmy do rozpočtu nemocnic,“ vysvětluje místopředseda představenstva ZH KHK a.s. MUDr. Jiří Řezníček.

Hospodaření nemocnic také výrazně pomohly některé společné aktivity, které Zdravotnický holding inicioval a které již probíhají. „Jedná se např. o společný postup při jednání s pojišťovnami, společná výběrová řízení nebo sjednocování nákupu zdravotnického materiálu. V rámci některých výběrových řízení šetříme nemocnicím miliony korun. Vloni jsme také za účelem daňové optimalizace vytvořili DPH skupiny, ve které se podařilo ušetřit cca 3,8 milionu korun,“ dodává předseda představenstva ZH KHK a.s. Ing. Marian Tomášik, MBA.

Na udržení péče na ztrátových odděleních přispívá také Královéhradecký kraj, a to tzv. vyrovnávací platbou za závazek veřejné služby. Vloni do nemocnic ZHKHK takto poslal na provoz více jak 236 milionů Kč. Výše uvedené výsledky tak jsou včetně započítaného závazku veřejné služby. V roce 2018 kraj v tomto závazku veřejné služby uhradil také plošné navýšení mezd o 10 % v tarifní části a na DPČ. Jednalo se o 146 milionů Kč. Letošní opětovné navýšení mezd o 10 % předpokládáme z plateb od zdravotních pojišťoven. Celkové výsledky všech organizací vč. Zdravotnického holdingu a Královéhradecké lékárny jsou pak -13, 662 mil. Kč.