Hrozí vám srdeční selhání? Zkontrolujte své zdraví na Dni srdce VFN v Praze

Autor: eliska | Zpravodaj | 20. 9. 2017

Praha, 21.9.2017 (VFN)

Kardiovaskulární onemocnění jsou vrozené či získané choroby, které mohou zanechat dlouhodobé trvalé následky nebo rovnou usmrtit. Každý den v Praze náhlou smrtí umírá 10–15 lidí. 26. září mezi 11. a 17. hodinou proto bude na Karlově náměstí před Fakultní poliklinikou připravený edukativní stan, kde budou moci zájemci podstoupit preventivní vyšetření rizikových faktorů pro vznik infarktu myokardu. Svůj zdravotní stav budou následně mít možnost konzultovat s odborníky z Komplexního kardiovaskulárního centra VFN.

Srdeční infarkt je závažné onemocnění, kdy dochází k ucpání jedné ze srdečních (koronárních) tepen. Průtok krve se tak může zastavit nebo zcela omezit. Srdeční tkáň ztrácí přísun kyslíku a odumírá. „Infarktu myokardu, který je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v Česku, nelze zcela předejít, jako je tomu u jiných nemocí. Riziko je ale možné výrazně snížit správnou životosprávou,“ uvádí doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., z II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Všeobecná fakultní nemocnice, s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a pod záštitou starostky Prahy 2, se letos opět rozhodla zaměřit na prevenci kardiovaskulárních nemocí a hlavně infarktu myokardu. V úterý 26. září od 11 do 17 hodin bude na Karlově náměstí před Fakultní poliklinikou připraveno pět na sebe navazujících stanovišť:

  1. Zjištění rodinné a osobní anamnézy formou vyplnění krátkého dotazníku.

  2. Měření jednotlivých rizikových faktorů – puls, výška, váha, BMI, boky, pas, poměr boky/pas.

  3. Krevní odběry – zjištění hodnot glykémie, triglyceridů a cholesterolu v krvi.

  4. Zhodnocení rizika kardiovaskulární příhody ultrazvukovým změřením tloušťky cévní stěny krčních tepen.

  5. Zhodnocení míry rizika vzniku kardiovaskulární choroby lékařem.

Faktory způsobující kardiovaskulární onemocnění jsou všeobecně známé. Jaké je riziko pro nás samotné však často netušíme, podceňujeme nejen životní styl, ale i genetické zatížení. Věřím tedy, že náš stan navštíví co nejvíce lidí, kterým vyšetření pomůže odhalit míru jejich kardiovaskulárního rizika.objasňuje doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., ředitel Komplexního kardiovaskulárního centra VFN.