Idiopatická plicní fibróza (IPF) podle nového průzkumu představuje vysokou zátěž pro pacienty

Autor: eliska | Zpravodaj | 7. 8. 2017

• 61 % pacientů s IPF má obavy nebo extrémní obavy z akutní exacerbace IPF

• Průzkum zdůrazňuje význam odpovídající podpory a způsobů, kterými se pacienti vyrovnávají s IPF

• Odborníci zdůrazňují potřebu funkční sítě zdravotnických zařízení, poskytující podporu a multidisciplinární péči pro pacienty s IPF

 

Ingelheim, Německo, 8. srpna 2017 – Nové výsledky globálního průzkumu podpořeného společností Boehringer Ingelheim poukazují na emocionální a praktické problémy pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF). Kromě omezení každodenních činností pacienti trpí také obavami, strachem, nejistotou a beznadějí. K dispozici je ale celá řada zdravotnických i nezdravotnických opatření, která jim mohou pomoci vyrovnat se s onemocněním.

Průzkum poukazuje na obavy pacientů z nevratné progrese onemocnění. Pacienti se obávají především akutních exacerbací IPF, tj. rychlého zhoršení příznaků během dnů či týdnů, které může významně snížit naději na přežití a vést ke smrti během několika měsíců. Průzkum zahrnoval 150 pacientů v 9 zemích. 61 % respondentů uvádělo obavy (39 %) nebo extrémní obavy (22 %) z akutní exacerbace IPF.

Pacienti zároveň zdůrazňovali dopad fyzických omezení způsobených onemocněním, jak je důležité vědět, jak dlouho dokáží být aktivní a pokračovat v koníčcích a smířit se s onemocněním a naučit se s ním žít.

Dr. Marlies Wijsenbeek, pneumolog z Erasmus MC, Nizozemsko k tomu uvedl: “Máme hodně znalostí o fyziologických změnách, které probíhají při IPF, ale podobné průzkumy nám pomáhají pochopit psychickou zátěž. Pro pacienty je kromě dostupnosti zdravotní péče, která přispívá ke zpomalení progrese IPF bezprostředně po stanovení diagnózy, zásadní také emocionální podpora poskytovaná od samého začátku, která pomáhá minimalizovat obavy vyvolané onemocněním.

V každodenní praxi si musíme neustále opakovat, že neléčíme plíce, ale léčíme lidi.“

„My, pacienti s IPF víme, že se nám bude zhoršovat stav plic a že se nám bude těžko dýchat, ale nevíme, kdy k tomu dojde. To může vyvolávat velké obavy a úzkost. Je důležité, abychom co nejlépe využili širokou škálu dostupných opatření na podporu ze strany lékařů i pacientských sdružení i ze strany rodiny a přátel.“
Stephen Jones, 68 let, pacient s IPF

Podpora pacientů čelícím problémům spojeným s IPF překračuje rámec poskytování léků a může zahrnovat případné zajištění dodatečné kyslíkové terapie a plicní rehabilitace včetně poradenství týkající se stravy a cvičení nejvhodnějších pro konkrétní onemocnění a medikaci. Pacienti mohou problémy, kterým čelí, probrat s ošetřujícím lékařem. Zároveň jim ale může poskytnout další emocionální a praktickou podporu i širší tým zdravotníků, jako jsou zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové a fyzioterapeuti, a dále jejich rodina, přátelé a pacientská sdružení.

Marianne Seiter, zdravotní sestra se specializací na intersticiální plicní onemocnění z Thoraxklinik, Universitätsklinikum Heidelberg, Německo, uvedla: „Pro pacienty s IPF je nezbytně důležitá funkční síť zdravotnických zařízení, která jim pomůže řešit dopad onemocnění v plném rozsahu. Zdravotní sestry a další členové multidisciplinárního týmu mohou pacientům pomocí celé řady opatření pomoci s aktivním přístupem k léčbě onemocnění. S odpovídající podporou můžeme navzájem spolupracovat, abychom pacientům pomohli zajistit co nejkvalitnější život.“

Společnost Boehringer Ingelheim považuje zlepšení stavu pacientů s fibrotizujícími plicními onemocnění, jako je IPF, za prioritu. V rámci tohoto závazku společnost Boehringer Ingelheim v současnosti zařazuje pacienty do dalších klinických hodnocení účinnosti nintedanibu v léčbě intersticiálního plicního onemocnění spojeného s jinými onemocněními než IPF.


O IPF

IPF postihuje přibližně 3 miliony pacientů na celém světě. Jedná se o vzácné a zničující onemocnění – medián předpokládané délky života po stanovení diagnózy je přibližně 2 až 3 roky.

Boehringer Ingelheim

Farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim se již více než 130 let zaměřuje na výzkum nových přípravků k léčbě lidí i zvířat. Společnost Boehringer Ingelheim patří k předním 20 farmaceutickým společnostem a je dosud rodinnou firmou. Kolem 50 000 zaměstnanců den za dnem vytváří hodnoty a přispívá k výzkumu nových léků ve třech oblastech humánních přípravků, veterinárních přípravků a smluvních biofarmaceutických přípravků.

Sociální odpovědnost je pro společnost Boehringer Ingelheim přirozeností. Společnost se proto podílí na řadě sociálních projektů, např. iniciativě „Making More Health“. Společnost Boehringer Ingelheim dále aktivně propaguje diverzifikaci pracovních sil a těží z různých zkušeností a schopností svých zaměstnanců. Společnost se zároveň ve všech činnostech zaměřuje na ochranu a udržitelnost životního prostředí.

Další informace o společnosti Boehringer Ingelheim jsou k dispozici na adrese www.boehringer-ingelheim.com nebo ve výroční zprávě na adrese http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.