Jako nákladnou a rizikovou hodnotí dohodu s lékaři Svaz zdravotních pojišťoven

Autor: Redakce | Aktuality | 8. 12. 2023

“Věřím tomu, že dnešním podpisem dohody můžu uklidnit naše klienty, že nebude omezená dostupnost zdravotní péče,” řekl dopoledne Kabátek. Systém veřejného zdravotního pojištění má příští rok hospodařit se zhruba 500 miliardami korun. VZP jako pojišťovna, která pokrývá asi 60 procent populace v ČR, obhospodařuje z celkové částky zhruba 300 miliard korun.

Dalších šest menších pojišťoven, které se na financování bonifikací nemocnic nad rámec úhradové vyhlášky nepodílejí, sdružuje SZP. “Dohoda sice pravděpodobně odvrátí riziko omezení zdravotní péče v některých nemocnicích pro nejbližší týdny, ale ve všech ostatních aspektech je pro systém veřejného zdravotního pojištění a hlavně pro občany nákladná a riziková,” uvedl její prezident Ladislav Friedrich.

Upozornil, že již před touto dohodou bylo hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění nastaveno na příští rok schodkově. “Plánovaný deficit se touto dohodou navýší nejméně o další tři miliardy korun a současně trvale zvýší celkové náklady pro další roky. Takto navýšené náklady prakticky znemožní jakoukoliv cenovou dohodu pro rok 2025,” dodal.

Požadavky lékařů se měly podle Friedricha uspokojovat z kapitoly nemocnic, které mají pro příští rok naplánováno 280 miliard korun. “Řešení nespokojenosti mladých lékařů se ale mělo primárně hledat v každé jednotlivé nemocnici podle konkrétních vnitřních podmínek a možností,” uvedl.

Současné řešení je podle Friedricha politické a roli pojišťoven oslabilo. “Zdravotní pojišťovny mají zákonem určenou svoji roli v tom, aby nakupovaly zdravotní péči. Nemohou a nemají přímo určovat navyšování platů zaměstnanců ve zdravotnictví,” napsal.

“Řešení jsme volili s ohledem na to, že tady hrozilo, že naši klienti budou počínaje lednem opožďováni v elektivních výkonech, bude opožďována péče nebo hrozilo uzavřené některých oddělení, to my nemůžeme připustit,” vysvětlil rozhodnutí pojišťovny Kabátek.

SZP v posledních měsících kritizoval, že VZP po příchodu ukrajinských uprchlíků, za které platil pojištění stát, zůstávaly peníze, protože Ukrajinci málo čerpali zdravotní péči. Jen za rok 2022 to mělo být podle dřívějších informací 2,6 miliardy korun. Navíc v úhradové vyhlášce pro příští rok je podle svazu nerovnoměrně rozdělený i schodek, větší část má jít za šesti malými pojišťovnami. SZP už před několika měsíci varoval, že některé pojišťovny mohou brzy vyčerpat rezervy, které mají navíc nad ty, které jim určuje zákon.

van mha