Je nutné, aby lidé znali svoji krevní skupinu?

Autor: Lucie Fílová | Tisková zpráva, Zpravodaj | 30. 9. 2020

Je nutné, aby lidé znali svoji krevní skupinu?

Nejčastější fámou, která mezi lidmi stále koluje, se týká znalosti své krevní skupiny. Mnozí si myslí, že je nutné u sebe nosit kartičku s krevní skupinou, kdyby se jim něco stalo, aby se zdravotníci nezdržovali jejím zjišťováním. A když znáte krevní skupinu a Rh faktor, je transfuze prý banální záležitostí.

„Význam takové informace lidé většinou přeceňují. Žádný lékař jim nedá transfuzi krve jen na základě osobní informace nebo údaje na kartičce, nebo v telefonu. Alespoň ne v České republice. Vždycky musí skupinu ověřit, to znamená otestovat, do jaké míry je krev dárce a příjemce slučitelná. Pokud by údaj byl chybný, stálo by to dotyčného člověka s velkou pravděpodobností život. To si nikdo z lékařů nevezme na svědomí,“ vysvětluje profesor MUDr. Jaroslav Racek z Ústavu klinické biochemie v Plzni a dodává, že v kritických případech, kdy na testování krve nezbývá čas, protože postiženému člověku jde o život, sáhnou lékaři po univerzální skupině 0, kterou může dostat kdokoliv.

Znalost krevní skupiny je důležitá spíš pro dárce krve, a to v případě, že chtějí darovat krev, mohou na webových stránkách blízkých transfuzních stanic, na takzvaném krevním barometru, zjistit aktuální potřebu té které krevní skupiny.

Proč transfuze zatěžuje imunitní systém?

A rozhodně není transfuze ničím samozřejmým a banálním, i když nás už dávno neohrožuje na životě jako v dobách minulých.  Lékaři se sice snaží najít mezi dárcem a příjemcem maximální shodu krve. Přesto v ní existuji určité rozdíly, které mohou způsobovat třeba vytváření nevhodných protilátek. A existují i další, například infekční rizika, alergické reakce aj. Proto každá transfuze představuje zátěž pro imunitní systém. A lékaři pečlivě váží, jestli je nutné k ní sáhnout. Z toho důvodu se při větších plánovaných operacích doporučuje autotransfuze, kdy se pacientovi před zákrokem odebere potřebné množství jeho vlastní krve, aby byla jistota, že ji tělo přijme.

Kde zjistíme svoji krevní skupinu?

Pokud chcete znát svoji krevní skupinu, vyšetření provádí laboratoře transfuzních stanic nebo hematologickotransfuzních oddělení. U dárců krve, příjemců transfuze, těhotných žen a novorozenců ho pokrývá zdravotní pojištění. Ostatní musejí uhradit poplatek v řádu stokorun.

„Stanovení krevní skupiny za přímou úhradu nabízí většina zdravotnických laboratoří. Cena tohoto stanovení v naší laboratoři je 163,- Kč. Ke stanovení stačí 2 ml krve a před jejím odběrem není potřeba lačnit. Výsledek má žadatel k dispozici nejpozději následující všední den po odběru. Stanovení krevní skupiny je jedním z nejčastěji žádaných vyšetření od samoplátců,“ říká RNDr. Jaroslav Loucký z Vaše laboratoře, s.r.o.

Co znamenají pojmy univerzální dárce a univerzální příjemce?

Univerzálním dárcem je dárce skupiny 0 Rh(D) negativní. Jeho erytrocyty nebudou reagovat s protilátkami příjemce žádné krevní skupiny. U příjemce takové transfuze je minimální riziko vzniku hemolytické reakce v důsledku AB0 a Rh(D) inkompatibility.

Univerzální příjemce má typ AB Rh(D) pozitivní; rozlišuje A, B a D antigeny jako vlastní a přijme erytrocyty všech ostatních skupin bez ohrožení hemolýzou.

 

Kdy je požadováno vyšetření krevní skupiny, co výsledek vyšetření znamená, které krevní skupiny lze použít k transfuzi pro konkrétní příjemce…to vše se můžete dozvědět na portálu www.labtestsonline.cz.

https://www.labtestsonline.cz/vysetreni-krevni-skupiny.html

Na otázky odpovídá profesor MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni