Jednání o podobě nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Na Bulovce a Hl.městem Prahou stále probíhají. Zatím se obě strany na ničem neshodly.

Autor: Redakce | Zpravodaj | 8. 9. 2016

Přestože Nemocnice Na Bulovce i Hl. město Praha považují za důležité zrevidovat doposud platný nájemní vztah a uzavřít novou nájemní i správcovskou smlouvu týkající se majetku hlavního města, který je součástí areálu nemocnice, roční jednání se ke svému cíli zatím neblíží. V současnosti platí Nemocnice Na Bulovce hlavnímu městu roční nájemné 7 miliónů a deset tisíc korun.

Radní Hl.m.Prahy pro zdravotnictví Radek Lacko sice mluví o „finišování“ a možnosti podpisu nové nájemní smlouvy letos na podzim, realita je zcela jiná. V dubnu letošního roku se obě strany shodly, že pražský magistrát navrne svůj návrh znění nové smlouvy a zašle jí druhé straně, tj. nemocnici. Stalo se tak až 17. srpna, tedy po čtyřech měsících. Krátce poté pak médiím radní Lacko avizuje, že jednání finišují a blíží se podpis.

Představa, že dokument, který jedna strana připravuje 4 měsíce a který se dle představ hlavního města týká zaplacení 875 miliónů korun za nájem v průběhu 25 let, druhá strana, tedy Nemocnice Na Bulove, schválí za dva měsíce, je iluzorní. Obzvláště proto, že nemocnice má jiné představy v základních bodech smlouvy. Požadovaných 35 miliónů ročně chce snížit na částku v rozmezí 15 – 20 miliónů korun a dobu nájmu z 15 let a desetileté opce chce prodloužit na 99 let. Navíc nemocnice považuje za správné, aby nová nájemní smlouva neřešila pouze výši nájmu, ale aby to byl pro budoucnost vztah komplexní, tzn. upravoval jak dobu nájmu, tak i správcovské podmínky, detaily splácení nájmu apod.

Pro Nemocnici Na Bulovce, která dokázala za poslední dva roky otočit své hospodaření z červených čísel do zisku je velmi důležité, aby mohla svou nezbytnou modernizaci a trvalé zlepšování péče o pacienty plánovat pro výrazně delší budoucnost, nežli je 15 let s opcí.

Navíc zvýšené nájemné je možné požadovat za prostory, které jsou v odpovídající kvalitě, a tedy před navýšením nájemného na takovou úroveň je nutné požadovat, aby vlastník uvedl pronajímané prostory do odpovídajícího stavu. Hlavní město Praha v tomto ohledu jako vlastník zhruba 3/4 areálu nemocnice do svého majetku za roky 2000 – 2015 investoval 614 miliónů korun. Odečteme-li investici 400 miliónů korun do Pavilónu 8 Centrálních laboratoří, který byl postaven již v roce 1915, vyplývá z toho, že za patnáct let Praha investovala do svého majetku v nemocnici, která byla otevřena v roce 1931 celkem 214 miliónů, tedy průměrná roční investice je 14,2 miliónů korun. Samotná údržba a opravy tohoto majetku stojí Nemocnici Na Bulovce ročně víc, nežli jsou pražské investice do nemocnice, která ročně léčí přes půl miliónu ambulantních pacientů a ročně je zde hospitalizováno na 50.000 pacientů.

Žádosti na investice a rozvoj na hlavní město ze strany Nemocnice Na Bulovce přesahují 600 miliónů korun a žádosti na opravy v letošním i příštím roce překračují 50 miliónů korun.

Momentálně např. probíhá ze strany Hl.m.Prahy rekonstrukce venkovního schodiště u tzv. Vychovatelny, kde sídlí plicní klinika (viz. foto). Rekonstrukce, která má rozpočet 5 milińů korun, začala v březnu tohoto roku. Následně na začátku dubna projektant dopisem požádal zhotovitele stavby o první tříměsíční tzv. technologickou přestávku na řádné vyschnutí podkladu konstrukcí. Zhotovitel o měsíc později tuto informaci sdělil dopisem Hl. městu Praze, která o další měsíc později tuto informaci sdělila Nemocnici Na Bulovce. Momentálně je stavba stále přerušena, takže z 3měsíčního přerušení se momentálně 6měsíční přerušení.

Ze strany hlavního města došlo letos i pokrácení dotace na zajištění zdravotní a sociální péče pro osoby bez domova. Účelem této dotace je pořízení ochranných a hygienických pomůcek, zdravotnických prostředků pro dezinfekci a prostředků pro odvšivení. Přestože Nemocnice Na Bulovce ambulantně ošetřila za rok 1590 pacientů bez domova a i v nedávném tiskovém prohlášení Magistrátu se píše, že na Bulovce jich bylo ambulantně ošetřeno nejvíc v celé Praze, požadovaná dotace ve výši 250.000 korun byla zkrácena na 150.000 korun. Tedy ze 157 korun na osobu na 94 korun na osobu.
 

Martin Šalek

tiskový mluvčí
martin.salek@bulovka.cz
602 316 908