Jedno onemocnění chřipkou stojí stát, firmu i zaměstnance desítky tisíc korun ročně

Autor: eliska | Zpravodaj | 18. 12. 2016

Praha, 19. prosince 2016Zdravý zaměstnanec je základem prosperity každé firmy. Jeho význam si začíná uvědomovat čím dál více zaměstnavatelů, obzvlášť teď s nastupujícím chřipkovým obdobím. V nákladech na nemocenské dávky totiž vidí velké ztráty v podobě zpomalení firemních procesů, snížení efektivity práce a v konečném důsledku i pokles zisku celého podniku.1

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění. Vyskytuje se celosvětově, ročně onemocní přibližně 10 – 15 % populace a přibližně 2 % nemocných na její následky umírá.2 Onemocnění však není spojeno jen se zdravotními riziky, ale způsobuje i nemalé ztráty ekonomické. Výdaje nese stát, zdravotní pojišťovny a zaměstnavatelé i samotní zaměstnanci.2 Odhaduje se, že celkové náklady na pacienta s chřipkovým onemocněním v produktivním věku dosahují částky 58 696 Kč. Z toho stát zaplatí 55 %, zaměstnavatel 34 %, pacient 7 % a zdravotní pojišťovna 4 %.2

Nejúčinnějším preventivním opatřením proti chřipce, které pomáhá snižovat počty nemocných, je očkování.2 Navzdory tomu, že očkování snižuje počet pracovních neschopností až o 78 %5, není v České republice oproti jiným vyspělým státům využíváno  ve velkém rozsahu.2 Až 85 % ekonomicky aktivních Čechů ani neuvažuje o tom, že by se dalo proti chřipce očkovat.3 Celková proočkovanost proti chřipce se u nás v posledních letech pohybuje v rozmezí 5 až 7 %, přičemž v jiných evropských zemích je očkovaných v průměru 3x více.2 Mezi očkovanými jsou především senioři a chronicky nemocní pacienti.6

Cena vakcíny proti chřipce včetně aplikace se pohybuje okolo 300 korun, což je zlomek v porovnání s náklady na léčbu chřipky. To si uvědomuje čím dál víc firem, které nabízejí očkování proti chřipce jako jeden ze svých firemních benefitů.1,4 V loňském roce hradilo svým zaměstnancům očkování proti chřipce 31 % českých firem.4

Jednou z nich je i automobilka ŠKODA AUTO, která poskytuje bezplatné očkování proti chřipce všem svým zaměstnancům již od roku 1997. „V uplynulé sezóně 2015/2016 dosáhla proočkovanost našich zaměstnanců více než 12 % (tj. přes 3 200 osob), což je přibližně dvojnásobek ve srovnání s proočkovaností v rámci celé České republiky. Přesto v sezóně 2016/2017 ŠKODA AUTO opět usiluje o vyšší míru proočkovanosti, a proto se snaží očkování oprostit od mýtů a podpořit motivaci zaměstnanců,“ říká Jana Bahníková, tisková mluvčí automobilky.

 

Zdroje:

1. Zdravý zaměstnanec – základ prosperity každé firmy, energy.sk, dostupné z:

http://www.energy.sk/files/5_zdravi/infoletak_zdravy_zamestnanec.pdf

2. Kynčl J. a kol., časopis Practicus 7/2012. Kolik stojí chřipka v ČR v roce 2012? http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2012-07/17-Kolik-stoji-chripka-v-CR-v-roce-2012.pdf

3. Průzkum STEM/MARK: Sice máme výčitky, ale bacily roznášíme dál, dostupné z: http://simar.cz/clanky/sice-mame-vycitky,-ale-bacily-roznasime-dal.html

4. NN pojišťovna a penzijní společnost, Svaz průmyslu a dopravy ČR: Firmy sázejí na dlouhodobé benefity, zájem o stravenky stále klesá, dostupné z: https://www.nn.cz/spolecnost-nn/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/firmy-sazeji-dlouhodobe-benefity-zajem-stravenky-stale-klesa.html

5. Jágrová: Očkování proti chřipce, Hygienická stanice Hlavního města Prahy, dostupné z: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ockovani-proti-chripce-2781_2781_161_1.html

6. Kynčl J., Havlíčková M.: Chřipka je preventabilní onemocnění. Dostupné z: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2013/08/04.pdf

 

 

 

 

Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

 

 

 

Více na www.stop-chripce.cz nebo na www.ockovaniprotichripce.cz

 

 

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz
M: +420 603 280 300