Jubilejní 20. Den lékáren letos ve znamení profese lékárníka

Autor: Redakce | Zpravodaj | 13. 6. 2018

Praha, 14. června 2018 (ČLnK)

Tradiční akce České lékárnické komory (ČLnK), Den lékáren, letos připadá na čtvrtek 21. června. „Co to znamená být lékárníkem“ – takové je ústřední téma letošního ročníku. Jeho cílem je přiblížit profesi lékárníka veřejnosti, podrobně vysvětlit, co je náplní jeho práce, jaké jsou jeho kompetence a proč je tato profese v mnoha ohledech nenahraditelná.

S profesí lékárníka se během svého života už potkal snad každý. Do lékárny totiž míří nejen kroky nemocných, ale i těch, které nic netrápí a do lékárny si zajdou třeba pro vitamíny, přípravky pro děti či kosmetiku. Zkrátka, lékárna už dnes není jen místem, kde vám člověk v bílém plášti stroze vydá lék na recept. Lékárníci v dnešní době v mnohém doplňují lékaře, radí návštěvníkům nejen s výběrem léků, ale i se správným dávkováním či nežádoucími lékovými interakcemi a hrají tak důležitou roli v celkovém systému odborné péče o pacienta. Zejména starší lidé mnohdy vyžadují více času i pozornosti a lékárník by je měl trpělivě vyslechnout a vše podstatné jim pečlivě vysvětlit.

Málokdo si možná uvědomuje, že povolání lékárníka je spojeno s velkou mírou zodpovědnosti. Znalost léků a jejich správného užívání musí být opravdu precizní, proto také budoucí magistři studují pět let na vysoké škole. Farmaceutické fakulty jsou v České republice pouze dvě – v Brně a Hradci Králové a o studium na nich je veliký zájem. „Letos hovoříme v souvislosti s Dnem lékáren přímo o profesi lékárníka nejen proto, že chceme podpořit prestiž našeho povolání. Rádi bychom lidem také ukázali, jak důležitý je osobní kontakt lékárníka s pacientem a proč je v jejich zájmu daleko bezpečnější fyzická návštěva lékárny než nákup přes nejrůznější e-shopy,“ říká PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Farmaceutická péče o pacienta je v České republice nadstandardní, lékárník je odborník, který je spolu s lékařem spoluzodpovědný za lékovou terapii pacienta. Kromě odborných znalostí by měl být zároveň vybaven značnou dávkou empatie.

Lékárníci si pro své pacienty připravili na Den lékáren nejen edukativní letáčky a drobné dárky, ale také speciální informace v sekci pacientského webu www.lekarnickekapky.cz/denlekaren. Pro podrobnější informace si můžete v rámci Dne lékáren zajít do 1230 lékáren. Jejich přehled lze snadno vyhledat pomocí mobilní aplikace Lékárny v ČR, která je ke stažení zdarma. Více
o lékárnících najdete také zde: http://www.lekarnickekapky.cz/lekarnici/.


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.