Kardiaci jsou chřipkou ohroženi na životě až 52x více než zdraví lidé. Je proto nutné ji neprodleně léčit

Autor: eliska | Zpravodaj | 11. 11. 2018

Praha, 12. listopadu 2018 (Zentiva)

Kardiovaskulární onemocnění stojí jen v ČR za více než 60 tisíci úmrtími ročně, což představuje více než polovinu úmrtí v naší zemi. Jsou závažná sama o sobě, nicméně v kombinaci s chřipkou se jejich riziko ještě zvyšuje. Onemocní-li kardiak chřipkou, může se jeho základní onemocnění dramaticky zhoršit. Dle statistik jsou v období chřipkové sezóny kardiaci ohroženi úmrtím až 52x více než zdraví jedinci. V případě onemocnění chřipkou je proto nezbytné ihned zahájit její léčbu.

Kardiovaskulární onemocnění se řadí mezi tzv. civilizační choroby. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou hlavní příčinou tělesných postižení a zhoršené kvality života a představují i nejčastější příčinu úmrtí v západní civilizaci. V Evropě jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí, což představuje 4,35 milionů úmrtí ročně, v ČR jejím následkům každoročně podlehne více než 60 tisíc lidí.

Kardiaci jsou díky své chorobě ohroženi nejen vlastním onemocněním srdce a cév, ale i řadou dalších onemocnění. Velké riziko pro ně představují například závažné respirační infekce, včetně chřipky. Při kardiovaskulárních onemocněních dochází ke změnám cirkulace krve v organismu. Špatné proudění a městnání krve v cévách pak může způsobit, že část tekutin je vytlačena mimo cévní řečiště a začne se hromadit v plicích nebo jiných částech těla. V důsledku toho kardiak hůře bojuje s chřipkovým virem, protože větší množství tekutiny v plicích ztěžuje jeho odstranění. Boj kardiaka s nemocí tak není stejně účinný jako u zdravých lidí. Onemocní-li kardiak chřipkou, může u něj dojít ke zhoršení základního onemocnění, následky mohou být někdy i fatální a skončit úmrtím.

Nemocní s kardiovaskulárním onemocněním umírají na chřipku a zápal plic 52x častěji než zdraví lidé. Během chřipkové epidemie umírá až 104 kardiaků ze sto tisíc nemocných chřipkou, pro srovnání – mezi zdravými osobami jsou to 2 lidé. U pacientů, kteří současně trpí kardiovaskulárním a plicním onemocněním, se riziko úmrtí zvyšuje v důsledku komplikací způsobených chřipkou dokonce až 435x.

Chřipku vyvolávají viry, proto na ně antibiotika nezabírají. Základní léčbou při onemocnění chřipkou je dodržování tělesného a duševního klidu nejlépe na lůžku a tlumení příznaků nemoci – tzv. symptomatická léčba, při níž se zmírňuje horečka a bolest, případně další příznaky. K tlumení horečky a bolesti při chřipce se nejčastěji používají léčivé přípravky s obsahem paracetamolu,“ říká MUDr. Andrej Bajo z interního oddělení MOJIP Nemocnice Mělník.

Příkladem takového přípravku je Paralen horký nápoj bez cukru 500 mg. Má formu sypkého prášku s citronovou příchutí a vůní, který se rozpustí v horké vodě a následně vypije. Kromě snižování horečky a mírnění bolestí svalů a kloubů provázejících chřipku je tento přípravek vhodný také k tlumení dalších bolestí, např. bolestí hlavy, zubů a bolesti zad. Podává se pacientům od 12 let. Neobsahuje jiné účinné látky než paracetamol, proto jej mohou užívat právě i kardiaci. Léková forma v podobě nápoje může být navíc pro některé pacienty příjemnější na užívání oproti klasickým tabletám. Zároveň přispívá i k dostatečnému pitnému režimu, který je rovněž důležitou součástí léčby chřipky.

Vzhledem k nebezpečí, které pro kardiaka představuje chřipka, je velice důležitou prevencí také každoroční očkování. Je prokázáno, že očkování proti chřipce snižuje u kardiaků výskyt mozkových příhod a infarktů myokardu. Vybraní pacienti s farmakologicky řešenými závažnými kardiovaskulárními chorobami mají nárok na očkování proti chřipce zdarma, pokud jim ho doporučí praktik a následně schválí revizní lékař. Očkování je ovšem třeba podstoupit včas, aby si tělo stihlo vytvořit protilátky a pacient byl chráněn ještě před nástupem chřipkové sezóny.

 

PARALEN® horký nápoj bez cukru 500 mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

PARALEN® horký nápoj bez cukru 500 mg – nezávazná orientační spotřebitelská cena v lékárně za balení 12 sáčků je 79,90 Kč.

 

Zdroje:

 1. Peichl P.: Kardiaci a očkování proti chřipce. Practicus č.7/2016, ročník 15. Dostupné z:
 2. http://www.practicus.eu/file/e9af3dc591967ed7bebf737a384887e5/11/Practicus-07-2016%20%20bez%20reklam.pdf
 3. Masarykova univerzita: Oslabení kardiovaskulárního systému. Zdravotní tělesná výchova, Fakulta sportovních studií MU, 2012. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/doc/kardio.pdf
 4. Evropská Charta pro zdraví srdce. Dostupné z: http://www.heartcharter.org/download/EHHC_Czech.pdf
 5. Státní zdravotní ústav: V plné síle během chřipkové sezóny. Dostupné z: http://www.khshk.cz/khsdata/epi/ockovani/onemocneni_srdce_a_ockovani_proti_chripce.pdf
 6. Kynčl J.: Epidemiologie akutních respiračních infekcí. Respiratory Forum 2017, NH Prague City, 1. 12. 2017. Dostupné z: https://respiforum.cz/wp-content/uploads/2017/12/Epidemiologie-ARI-Kyn%C4%8Dl-Respiforum-2017.pdf
 7. Havlík J.: Chřipkovitá onemocnění a jejich léčba. Interní medicína pro praxi 2001 / 1. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2001/01/02.pdf
 8. Slíva J.: Symptomatická léčba chřipky. Praktické lékárenství 2012; 8(1): 34–37. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2012/01/11.pdf
 9. Formánek M., Svobodová O., Jančatová D., Zeleník K.: Terapie nemocí z nachlazení. Medicína pro praxi. Dostupné z: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2016/01/04.pdf
 10. Fojtů H.: Chřipka a sezonní respirační onemocnění. Praktické lékárenství 2010; 6(5): 250–254. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2010/05/08.pdf
 11. Štundlová D.: Výživa a kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/vyziva_a_KVO.pdf
 12. SPC přípravku IBALGIN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU 500 MG, datum revize textu 28. 3. 2018
 13. PIL přípravku IBALGIN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU 500 MG, datum revize textu 28. 3. 2018