Kardiovaskulární, nádorová a infekční onemocnění jsou nejčastějšími příčinami úmrtí diabetiků

Autor: Redakce | Zpravodaj | 29. 10. 2018

Praha, 30.10. 2018 (Diabetická asociace ČR) – S některou z forem cukrovky (diabetes mellitus) se potýká na osm procent obyvatel České republiky. Počet nemocných stále stoupá bez ohledu na věk či pohlaví. Meziročně se počet nových případů navyšuje přibližně o 3 000 pacientů. Největší nárůst počtu diabetiků je mezi 60. a 75. rokem, kdy se téměř zdvojnásobuje z 18 000 na 35 000 diabetiků na 100 000 obyvatel ČR. Kromě vlastního onemocnění zdravotní stav pacientů komplikují další přidružené nemoci. Nejčastější příčinou úmrtí diabetiků jsou v současnosti kardiovaskulární, nádorová a infekční onemocnění. Osud pacientů s diabetem však lze zlepšit důslednou prevencí a správně zvolenou léčbou.

 

Kardiovaskulární onemocnění představují jednu z hlavních příčin úmrtí diabetiků. 

Pacienti s cukrovkou mají třikrát vyšší riziko infarktu myokardu a čtyřikrát vyšší riziko mrtvice. Většině kardiovaskulárních příhod však lze předcházet. Důležitá je životospráva – pozitivní ovlivnění klasických rizikových faktorů jako je kouření, obezita, vysoký cholesterol a vysoký tlak – ale také vhodná antidiabetická léčba. Základem léčby nemocného s nejčastějším typem diabetu, který je spojen s největším rizikem kardiovaskulárních chorob, tj. s diabetem 2. typu, je časná komplexní léčba diabetu i přidružených rizikových faktorů. Lékaři dnes mají k dispozici moderní léky, které umí kontrolovat jak vysoký tlak, tak poruchy metabolismu tuků a cukrů. Nezbytná je však pacientova motivace ke zlepšení životních návyků a jejich dodržování. „Velkým pokrokem v léčbě diabetu 2. typu jsou některé léky ze skupiny GLP-1 antagonistů, které kromě účinné léčby diabetu dokáží významně snížit i riziko úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. To je něco, co se pro diabetologa téměř rovná zázraku. Podmínkou ovšem je, aby byl pacient dobře edukovaný a spolupracoval,“ komentuje současné léčené možnosti diabetiků prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace České republiky, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

 

Diabetici jsou infekcemi ohrožení více, než běžná populace

Diabetes mellitus představuje nejen častý, ale zároveň i významný rizikový faktor pro rozvoj infekcí či pro jejich komplikovaný průběh. V celé řadě studií bylo prokázáno, že pacienti s diabetem jsou v porovnání s běžnou populací více ohroženi infekcemi kůže a měkkých tkání, kostí a kloubů, močových cest, respiračního traktu či dokonce tzv. sepsí (laicky označovanou za otravu krve). Mezi specifické infekční komplikace, které významně častěji postihují diabetiky, patří tzv. syndrom diabetické nohy, maligní zánět vnějšího ucha, plísňové či kvasinkové infekce kůže a sliznic, komplikované močové či nitrobřišní infekce, nebo mukormykóza či tuberkulóza. Důvodem častějšího výskytu infekcí či jejich závažnějšího průběhu je zhoršená funkce imunitního systému při dlouhodobě zvýšené hladině glykémie, ale i často přidružené interní komorbidity či osídlení rizikovými či multirezistentními bakteriemi.

„Mezi nejvýznamnější preventivní opatření pro rozvoj infekcí patří dobrá kompenzace samotného diabetu, včasná diagnostika a léčba přidružených interních komorbidit. Další možností, jak lze dopad infekčních komplikací snížit, představuje očkování. Přičemž u pacientů s diabetem je jednoznačně doporučeno pravidelné každoroční očkování proti sezónní chřipce, dále proti pneumokokovým infekcím, pásovému oparu (osoby nad 50 let) a proti virové hepatitidě B,“ dodává k možnostem prevence infekcí MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., vedoucí Katedry infekčních nemocí IPVZ. Riziko onemocnění chřipkou a pneumokokovým zápalem plic je možné snížit očkováním. Osoby starší 65 let mají tato dvě očkování zdarma, hradí jej plně zdravotní pojišťovny.

 

Více o diabetu, možnostech léčby, úpravě životního stylu naleznete na www.cukrovka.cz

 

Příběh paní Ladislavy, pacientky s diabetem 2. typu

Velké zdravotní problémy nastartovala 68leté paní Ladislavě menopauza. Ta začala v 50 letech a proběhla bez jakýchkoliv problémů, bez návalů, změn psychiky.

V 52 letech však byl paní Ladislavě diagnostikován velmi agresivní karcinom pravého prsu. Ihned podstoupila operaci v nemocnici Na Homolce, následně pětiměsíční chemoterapii a nakonec 30 dávek ozáření. Rakovinou ale onemocnění, která paní Ladislavu postihla neskončila. V 53 letech prodělala velmi silný infarkt myokardu zadní srdeční stěny, v IKEMU jí byly implantovány 3 stenty. V 54 letech dostala pásový opar, který pokrýval téměř celá záda, šíji, levý prs a polovinu břicha. Celoživotně navíc trpí mnohočetnými alergiemi, několikrát prodělala anafylaktický šok.

V 58 letech zjistila kardioložka paní Ladislavě velmi vysokou hladinu cukru v krvi a poslala ji na diabetologii k profesoru Kvapilovi. Ten léčbu její cukrovky ladil s ohledem na všechna onemocnění, kterými trpí, a možné zdravotní komplikace. Přesto se stále bránila píchání inzulínu, což jí pan profesor dlouho doporučoval. Když se ale hladinu cukru zvedla velmi enormně, byla injekční léčba nevyhnutelná. Nyní využívá kombinovaného preparátu inzulín degludec a liraglutid. Je nadmíru spokojená, hodnoty dlouhého cukru klesly z výšin, které hrozily vážnými komplikacemi na hodnoty zdravého člověka, a to při zachování veselé mysli a normálního pracovního nasazení. Nežádoucí účinky nepozoruje.

Cukrovkou trpí i o šest let mladší sestra paní Ladislavy, měla ji její maminka i babička. Všechny ženy cukrovkou onemocněly po přechodu.

Přes všechny zdravotní útrapy je paní Ladislava velmi optimistický člověk. Je stále veselá, žije život naplno a užívá si důchod. Hodně čte, chodí alespoň čtyřikrát denně na procházky se svým pejskem, věnuje se vnoučatům a těší ji a nabíjí, že ji rodina stále potřebuje.