Každoroční průzkum: Spokojenost pacientů s kvalitou poskytované péče v Nemocnici Na Bulovce za rok 2014

Autor: eliska | Zpravodaj | 27. 8. 2015

Z celkového počtu 612.689 ošetřených pacientů v Nemocnici Na Bulovce za rok 2014 bylo vyhodnoceno 1587 vyplněných dotazníků. Dotazníky jsou pacientům k dispozici kontinuálně během celého kalendářního roku. Odpovědi vyhodnocujeme 1x ročně.

Spokojenost pacientů s kvalitou provedeného vyšetření
Výsledkem je, že 84,5% respondentů hodnotilo spokojenost kvalitou provedeného vyšetření známkou 1.
Z grafu je patrné, že spokojenost pacientů s kvalitou provedeného vyšetření je v průřezu let 2010 – 2014 stále stabilní, v průměru se jedná o 84% spokojenost.

Spokojenost pacientů s úrovní komunikace s ošetřujícím lékařem 
Výsledkem je, že 84% respondentů hodnotilo spokojenost s úrovní komunikace s ošetřujícím lékařem známkou 1. 
Z grafu je patrné, že spokojenost pacientů s úrovní komunikace je v průřezu let 2010 – 2014 stabilní, v průměru se jedná o 83% spokojenost. Nicméně je patrný pozitivní trend nárůstu (a to i přes propad v roce 2011).

Počet zúčastněných respondentů
Je patrné, že v loňském roce došlo k navýšení počtu respodentů ve srovnání s rokem 2013. Naší snahou je i nadále zapojit co nejvíce ošetřovaných pacientů v našem zdravotnickém zařízení do dotazníkového šetření.

 

Martin Šalek
tiskový mluvčí
martin.salek@bulovka.cz
602 316 908