Každý druhý občan EU použil loni internet k vyhledávání informací o zdraví

Autor: Redakce | Zpravodaj | 2. 4. 2019

Praha, 3. dubna 2019 (CEMI) – Údaje Eurostatu1 ukázaly, že loni použilo internet k vyhledávání informací o zdraví celých 52 % obyvatel EU. Odborné zdravotní informace nejčastěji vyhledávali obyvatelé Nizozemska (72 %), nejméně pak Bulhaři (25 %). Na návštěvu svého praktického lékaře se v celé EU alespoň jednou objednala jen necelá pětina populace (17 %). Podle doc. MUDr. Viléma Danziga, Ph.D. FESC, kardiologa a garanta MBA oboru Management zdravotnictví na institutu CEMI, digitální zdravotnictví může zlepšit efektivitu, dosah i dopad zdravotní péče.

Postupem času se zdravotní péče přesouvá z prostředí nemocnic a klinik do domácího a virtuálního prostředí. Podle průzkumu společnosti Accenture2 si téměř polovina Američanů v loňském roce otevřela svůj elektronický zdravotní záznam. Nejčastěji proto, že chtěli získat informace týkající se výsledků laboratorních a krevních testů nebo aby si prohlédli záznamy týkající se jejich návštěvy lékaře. „Elektronický zdravotní systém může poskytnout důležité informace související se zdravotním stavem každého pacienta. V databázi je možné najít například prodělané nemoci, operace či momentálně indikované léky,“ vysvětluje Vilém Danzig.

Digitální zdravotnické technologie nabízí řadu možností, jak si může jejich uživatel sám spravovat zdraví. Některé z nich jsou zaměřené na prevenci nemocí. V dnešní době pomáhají tzv. telemedicínská zařízení sledovat frekvenci tepu, hodnotu krevního tlaku či hladinu cukru v krvi. Pokud je něco v nepořádku, upozorní konkrétní osobu na to, že by měla navštívit zdravotnické zařízení. Tím může dojít k výraznému omezení návštěv pohotovosti.

Digitální zdraví a telemedicína spojují moderní technologie, které využívají mobilní (mHealth), digitální i cloudové platformy tak, aby pacientům byly nabízeny co nejlepší zdravotní služby. Kromě interakce mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče podporuje také vzájemnou komunikaci mezi zdravotníky a zdravotnickými zařízeními.

 


Zdroje:

  1. https://www.healthcareitnews.com/news/new-ehealth-digital-service-infrastructure-allows-first-eu-citizens-use-eprescriptions-across
  2. https://www.accenture.com/t20180306T103559Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-71/accenture-health-2018-consumer-survey-digital-health.pdf

 

CEMI (Central European Management Institute)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní online MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S téměř 1 600 klienty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. V rámci průzkumu efektivity vzdělávání manažerů byl agenturou Ipsos vyhodnocen institut CEMI jako instituce poskytující nejefektivnější MBA studium při zaměstnání. Institut CEMI od roku 2012 realizuje vlastní stipendijní program pro handicapované studenty, v jehož rámci již poskytl stipendia na MBA a LLM studium v celkové výši více než 2 miliony korun. Více informací naleznete na www.cemi.cz.