Kojenecké plavání prospívá miminku i matce. Přispívá na něj i zdravotní pojišťovna

Autor: Redakce | Zpravodaj | 31. 7. 2018

Praha, 1. srpna 2018 (ZP MV ČR) – Plavání s kojenci je populární po celém světě.1 Také u nás v ČR je možné navštěvovat programy, jež mají za cíl už od útlého věku formovat vztah dětí k vodě, plavání i dalším vodním aktivitám.2 Rodičům malých plaváčků přispívá na kojenecké plavání z fondu prevence i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP 211).

Termínem kojenecké plavání se označují pohybové činnosti nejmenších dětí ve vodě, zpravidla nejen kojenců do 1 roku, ale i o něco starších dětí.3 První kurzy se u nás v ČR ojediněle pořádaly již v 80. letech, širšímu zájmu se pak začaly těšit od počátku 90. let.4 V současnosti je kojenecké plavání velmi oblíbené nejen u nás, ale i ve světě.1 Proto na něj pamatují i zdravotní pojišťovny a poskytují rodičům příspěvky v rámci svých preventivních programů. „Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí z fondu prevence speciální program, určený těhotným ženám nebo ženám po porodu. V rámci tohoto programu mohou rodiče pro své dítě čerpat příspěvek 500 Kč i na plavání s miminkem. Loni příspěvky z tohoto programu (tedy nejen na plavání) využilo celkem na 10 000 klientů ZP 211 a pojišťovna na něj vydala bezmála osm milionů korun,“ přibližuje Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP 211.

Zdravotní a sociální benefity

Čím je plavání pro kojence přínosné? Pravidelný pobyt ve vodě podporuje a urychluje psychomotorický vývoj kojenců a zlepšuje jejich pohybovou koordinaci. Je ovšem nutné upřesnit, že nejde o skutečné plavání1, ale spíše o polohování ve vodě na zádech a na bříšku. Tyto rané plavecké aktivity jednak formují vztah dítěte k vodě, plavání a dalším vodním aktivitám2, jednak upevňují jeho pouto s rodičem. Každá sdílená aktivita totiž pozitivně ovlivňuje vzájemnou citovou vazbu.1

Kontakt s vodou by měl být pro dítě vždy příjemný. Doporučuje se provádět ho formou hry a osvojovat si počáteční dovednosti podněcováním a navozováním činností vedoucích k pohybové zkušenosti.3 Je potřeba brát ohled na individuální vývoj miminka. Každé dítě je jiné a mohou se projevovat značné rozdíly. S plaváním je možné začít již tzv. vaničkováním (od 2. měsíce věku dítěte) pod dohledem profesionála a následně pokračovat další výukou.

Zapojit se do kurzu lze ale i v pozdějším věku dítěte, protože kojenecké kurzy bývají otevřeny i pro děti starší než 1 rok.2 Kojenecké plavání musí vždy probíhat ve speciálních provozech určených pouze malým dětem, tedy nikoliv v běžných bazénech pro širší veřejnost.4 Malým plaváčkům je totiž třeba zajistit vyhovující prostředí s vysokou kvalitou vody a teplotou vzduchu a vody přizpůsobeným věku dítěte.1


Zdroje:

  1. http://www.mudrtichackova.cz/wp-content/uploads/2015/03/plavani.pdf
  2. https://books.google.cz/books?id=ZhQT6wAkWBQC&printsec=frontcover&key=AIzaSyDlPfI89JdFhWBVsMVsavVo6aNh057xlTc#v=onepage&q&f=false
  3. https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/181215/auto_preview.pdf/FILE/plavani-deti-s-rodici-auto_preview.pdf
  4. http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/plavani_kojencu_2011_aktualizace_03042013.pdf

 

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017 a 2018.