Kompromisní dohoda uzavřena: snížení marže u nejdražších léků umožní přidat lékárnám

Autor: Redakce | Zpravodaj | 14. 6. 2018

Praha, 15. června 2018 (ČLnK)

Během posledního termínu dohodovacího řízení (15. 6.) došli zástupci lékárníků a zdravotních pojišťoven ke shodě. Kompromisem pro obě strany je nyní navýšení signálního výkonu na 18,50 Kč za recept. Toto navýšení půjde především z finančních prostředků, které ušetří pojišťovny snížením obchodní přirážky u nejnákladnějších léků. Obě strany se také dohodly na navýšení Taxy laborum o 25 % a na vytvoření fondu na podporu malých venkovských lékáren.

Poté, co se dohodly všechny ostatní segmenty, ministr Vojtěch vyzval lékárníky a pojišťovny, aby spolu dále jednali a pokusili se shodu najít. Toho bylo dnešní dohodou dosaženo. „Na jedné straně se nám bohužel nepodařilo navýšení dalších finančních prostředků do lékárenské péče, na druhé straně se ale podařilo dohodnout navýšení signálního výkonu o 5,50 Kč na recept, a to díky tomu, že byla snížena obchodní přirážka nejnákladnějších léků. Myslím, že je to dobrý začátek principiálních změn v odměňování lékárenské péče,“ uvedl k dohodě se zdravotními pojišťovnami prezident České lékárnické komory, PharmDr. Lubomír Chudoba.

Tzv. signální výkon představuje peníze, které zdravotní pojišťovny poskytují lékárnám za výdej léků na recept. Nahradil v roce 2015 zrušené regulační poplatky. Dosavadně vyplácených 13 Kč za recept se nyní navýší na 18,50 Kč. Původním požadavkem lékárníků bylo navýšení na 30 Kč za recept.

Po šesti letech dojde zároveň k navýšení Taxy laborum. Ta tvoří sazbu za odborné lékárnické výkony při individuální přípravě léků ve veřejných lékárnách. Taxa laborum nebyla v posledních letech ani valorizována. Od příštího roku bude navýšena o 25 %.

Podle lékárníků je to krok správným směrem, který by měl nyní minimálně zbrzdit uzavírání některých lékáren. Pokud by totiž k dnešní dohodě se zdravotními pojišťovnami nedošlo, byla by bezpodmínečně ohrožena existence všech 600 jedinečných lékáren (lékáren, které jsou jediné v dané obci). „Rádi bychom s pojišťovnami jednali i nadále. Mimo jiné například o zavedení tzv. dispenzační taxy, tedy pevné částky jako odměny za odbornou činnost lékárníků při výdeji léčivých přípravků,“ doplnil výsledek dnešního jednání PharmDr. Lubomír Chudoba. Tato částka by pak byla stejná u každého léku, neměnila by se s jeho cenou. Běžně to takto funguje již u léků připravovaných přímo v lékárně. Tuto částku by hradily pojišťovny, nikoli pacient. Lékárníci by tak byli odměňováni za svou práci, a ne pouze za to, jak drahý lék vydají, jak to dosud v praxi funguje.


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.