Konec dlouhého čekání na léky na předpis, novela zákona zavede jasná pravidla

Autor: eliska | Zpravodaj | 23. 9. 2018

Praha, 24.9.2018 (Botticelli)

Ochránit Česko před nežádoucími výpadky některých léků a zajistit je všem potřebným pacientům v maximálně možné časové a místní dostupnosti, to je cílem novely zákona o léčivech, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Hlavní změnou je, že povinnost zajistit dostatek léků v lékárnách přejde v podobě emergentního systému přímo na výrobce, teď tato povinnost spadá na distributory. „Návrh ministerstva zdravotnictví v podobě emergentního systém plně podporujeme pro jeho efektivitu, transparentnost a pozitivní zkušenosti ze Slovenska. Jedná se o systém, který zajistí dodávku konkrétního léku do každé lékárny, do které si přijde pacient vyzvednout svůj lék na lékařský předpis,“ říká k novele Tomáš Votruba, výkonný ředitel Asociace velkodistributorů léčiv.

Novela má podporu napříč spektrem

Ministerstvo zdravotnictví se tímto problémem intenzivně zabývá a navrhovaná novela, která byla prodiskutována s jednotlivými subjekty lékového řetězce, má plnou podporu Asociace velkodistributorů léčiv, Asociace provozovatelů lékárenských sítí a Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti. „Jako Asociace velkodistributorů léčiv navíc navrhujeme pro transparentnost tohoto nového systému nastavení maximální obchodní přirážky pro tyto dodávky ve výši 5%,“ uvádí Tomáš Votruba.  „Věříme, že novela je krokem správným směrem a zabrání tak výpadkům dodávek léků, které pacientům v Česku nejen znepříjemňovaly život, ale často i ohrožovaly jejich léčbu,“ dodává Michal Hojný ze Sekce nemocničních lékárníků. 

Bezmála 900 hlášení o přerušení dodávek léků za první pololetí 2018

V médiích se často objevuji zprávy o nedostupnosti léčiv v lékárnách, ale bohužel už není dostatečné vysvětlen důvod, jakkoliv se o to Státní ústav pro kontrolu léčiv velice snaží. Výrobci/držitelé rozhodnutí o registraci nahlásili jen za první pololetí letošního roku Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 885 případů výpadků u konkrétních léků, a to je bezmála v průměru 5 hlášení na den. Nicméně skutečně chybějících léčiv, nahlášených na SÚKL ze strany samotných lékáren, bylo velice málo a to do deseti případů.

Ve většině případů je problém ve výrobě, který ale často postihuje celou Evropu. Případy, kdy nedostupnost je způsobena neefektivitou distribučních kanálu, sice nejsou tak častým důvodem, avšak jednoznačně nejsou žádoucí a v ojedinělých případech mohou být nebezpečné. Tyto případy dosud řešeny nebyly. Zákon na to neměl nástroje. „To mění návrh ministerstva zdravotnictví, který zajisti, že pokud výrobce lék dodává do ČR, tak dostupný být musí, a v takovém případě, když jej lékárna nesežene od distributora, může se obrátit rovnou na výrobce,“ doplňuje Tomáš Votruba z AVEL.

Jak funguje emergentní systém

Řešení nedostatků má odstranit právě novelou plánovaný emergentní systém dodávek léků. Ten zavádí přímou odpovědnost každého výrobce zajistit dodávku konkrétního léku do každé lékárny tak, aby pacient s platným receptem nečekal na předepsaný medikament déle než dva dny. České ministerstvo zdravotnictví se inspirovalo na Slovensku, kde již emergentní systém funguje. „Cílem těchto kroků je ochránit český trh léčiv a zájmy českého pacienta a jako takové mají naši podporu,“ dodává Josef Vaníček, výkonný ředitel Asociace provozovatelů lékárenských sítí.