Kongresoví velvyslanci se dočkali prestižního ocenění

Autor: eliska | Zpravodaj | 21. 5. 2015

Ve středu 13. května 2015 se v pražském paláci Žofín uskutečnil již šestý ročník setkání Ambassador Awards Evening. Během tohoto slavnostního večera udělilo Prague Convention Bureau ceny kongresovým velvyslancům, kteří se v uplynulém roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v Praze tím, že reprezentovali Českou republiku v mezinárodních oborových asociacích a úspěšně lobovali ve prospěch Prahy jako vhodné destinace pro pořádání mezinárodních kongresů. Záštitu nad touto prestižní akcí převzaly ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

 

Během večera byli oceněni tito ambasadoři:

  • V kategorii Korporátní akce roku 2014 – společnost Mary Kay.
  • V kategorii Kongres roku 2014 do 500 účastníků – Mgr. Štěpán Holub za 52. kongres Mezinárodní asociace mladých právníků.
  • Ocenění kongresového centra Praha obdržel prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. za 15. kongres Evropské společnosti pro neurochirurgii
  • V kategorii Kandidatura roku 2014 (cena se uděluje za úspěšně ukončenou kandidaturu za minulý rok na kongres, který se bude v příštích letech konat v Praze) byl oceněn doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. za Evropskou konferenci všeobecných a praktických lékařů (WONCA) v roce 2017.
  • Cenu za Kongres roku 2014 si odnesla Karolína Gondková za 26. Kongres Evropské Asociace pro mezinárodní vzdělávání.
  • Cenu za celoživotní přínos kongresovému průmyslu obdrželi prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., předseda Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, a prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta kliniky hepatogastroenterologie Institutu Klinické a experimentální medicíny v Praze.

 

Prezident Prague Convention Bureau Sanjiv Suri ke slavnostnímu předávání řekl: „Jsme velmi rádi, že můžeme dnes ocenit řadu významných lidí, kteří se zasloužili o rozvoj pražského kongresového průmyslu. Kromě této prestižní události máme ještě jeden důvod k radosti. Před třemi dny se Praha stala dle statistiky asociace ICCA desátou nejoblíbenější kongresovou destinací na světě, a to je jak pro Českou republiku, tak i pro naši organizaci velký úspěch. Dosáhli jsme tím vytyčeného cíle již o celý rok dříve, než jsme plánovali. Nyní se budeme soustředit na to, abychom se do roku 2020 umístili v první pětce. Věříme, že pořádání konferencí a veletrhů pod hlavičkou Ambassador Programu bude vstupní branou k daleko větší konkurenceschopnosti celé České republiky. K tomu, aby Praha a Česká republika byly úspěšné i v dlouhodobém horizontu let 2030/2040, jsou kongresy a konference jedinou cestou. Na strategii konkurenceschopnosti se všemi klíčovými partnery právě pracujeme, abychom ji brzy mohli začít realizovat. “

A slova chvály zazněla také z úst ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové: „Musím říci, že kongresová turistika je jedním z opravdu velkých přínosů do celkového objemu cestovního ruchu v naší republice. Třeba v loňském v roce stoupl nejen počet kongresových akcí, ale hlavně počet osob, které se jich zúčastnily. Oproti roku 2013 činilo navýšení počtu kongresových turistů celých 8 %, což znamená obrovský úspěch.“

 

Praha má pro pořádání kongresů takřka ideální podmínky: geografickou polohu, dopravní infrastrukturu, atraktivní kulturní památky, velké množství ubytovacích a prezentačních prostor od historických až po moderní. Díky tomu u nás zažívá kongresový průmysl v posledních letech významný rozmach. Jen v roce 2014 se v Praze uskutečnilo 3 667 konferencí s téměř 545 000 účastníky. Kromě toho zažila Praha v loňském roce na kongresovém poli několik nových úspěchů. Upevnila své postavení na mezinárodním trhu a stala se 9. nejoblíbenější kongresovou destinací v Evropě. Největším úspěchem je však vítězná kandidatura na pořádání 56. kongresu Mezinárodní kongresové a konferenční asociace ICCA, kdy se do hlavního města v roce 2017 sjede více než 1 200 zástupců nejvlivnějších organizátorů kongresů a konferencí z celého světa.

 


O Ambassador Awards Evening  

Ambassador Awards Evening je součástí Ambassador programu, který organizuje Prague Convention Bureau. Tento projekt je zaměřený na podporu tzv. kongresových velvyslanců, tedy místních členů mezinárodních odborných asociací z řad renomovaných českých vědců, lékařů, jiných odborníků a také nejvyšších zástupců lokálních poboček mezinárodních společností sídlících na území České republiky. Ti totiž mají možnost podpořit výběr destinace pro budoucí konference pořádané jejich domovskými organizacemi a společnostmi ve prospěch Prahy.

 


O Prague Convention Bureau (PCB)

PCB je nezisková organizace založená v roce 2008, jejímž posláním je posilovat na mezinárodním kongresovém poli reputaci Prahy jako atraktivní kongresové a turistické destinace a přispívat tak k ekonomickému růstu hlavního města. Poskytuje informace, poradenství a podporu zájemcům o pořádání kongresů, konferencí, setkání, seminářů, výstav, veletrhů či incentivních akcí.

 

PCB úzce spolupracuje s Prague City Tourism, Magistrátem hlavního města Prahy, agenturou CzechTourism a Asociací hotelů a restaurací České republiky.

 

 

Kontakt pro média:

Veronika Boráková

Crest Communications a. s

Ostrovní 126/30

110 00  Praha 1

tel.: +420 222 927 111

fax: +420 234 648 666

GSM: +420 778 412 121

e-mail: veronika.borakova@crestcom.cz