Konto Bariéry vyhlašuje veřejnou sbírku na přístroj, který dokáže dočasně nahradit srdce a plíce

Autor: eliska | Zpravodaj | 27. 3. 2018

Praha, 28. března 2018 (Konto Bariéry) – Kritické selhání srdce nebo plic. Stav, který může znamenat konec. Díky rychlému zásahu a péči odborníků nemusí. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze využívá pro tento účel mimo jiné takzvanou mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO). Vytíženost tohoto přístroje je obrovská, pro potřeby nemocnice již nedostačující. Konto Bariéry proto vyhlásilo veřejnou sbírku na další přístroj.

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) se využívá pro krátkodobou podporu u onemocnění, při nichž nejsou srdce a plíce schopné plnit svou funkci a nereagují na běžnou léčbu, včetně léků a umělé plicní ventilace,“ vysvětluje doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., zástupce přednosty kliniky, vedoucí lékař koronární jednotky, II. interní kliniky kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK v Praze. Laicky řečeno: životní funkce – dýchání, srdce a krevní oběh selhávají. Díky systému ECMO je možno nahradit činnost srdce a plic do doby, než svoji funkci obnoví nebo se nepřistoupí k nějakému jinému řešení. Je to v zásadě jednoduchá forma mimotělního oběhu, který se jinak používá při operacích srdce. Může se využívat po dobu několika dnů až týdnů.

Když jde o lidské životy, tak Konto Bariéry nemůže zůstat lhostejné. Argumenty odborníků z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byly tak přesvědčivé, že jsme se bez váhání rozhodli sbírku vyhlásit a zaštítit,“ říká Mgr. Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

Nový přístroj ECMO stojí 2 miliony korun. Přispět je možné na transparentní účet Konta Bariéry 17 111 444/5500, variabilní symbol 8888.


Důležité informace

ECMO – Vysoce invazivní metoda, používá se u pacientů, u nichž se předpokládá, že by bez náhrady selhávajících orgánů neměli šanci přežít. Metoda známá již několik desítek let, k její renesanci došlo v souvislosti s několika epidemiemi těžkých respiračních infekcí, především těžkých forem chřipky v letech 2009, 2010, 2011 a 2012. Letošní epidemie je rovněž těžká, byla zaznamenána řada případů kritických plicních selhání, kdy byla tato metoda úspěšně využita. Obdobně se postupuje u pacientů s těžkým selháním srdce a při srdeční zástavě. U pacientů s respiračním selháním jich přežívá 60 až 70 procent, záleží na jejich věku i typu onemocnění. U selhání srdce a při zástavě jsou výsledky poněkud horší, přežívá 30 až 50 procent nemocných. ECMO se dá využít u všech věkových kategorií, včetně kriticky nemocných novorozenců. Šance na přežití u těchto případů bez použití ECMO je maximálně 2 procenta pacientů.

Konto Bariéry – Od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Díky nim Konto Bariéry rozdělilo stovky miliónů korun a podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. http://www.kontobariery.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. http://www.vfn.cz/