Kontrola ZPMV měla výhrady k bonifikaci lékařů a udržování smluv

Autor: Redakce | Zpravodaj | 28. 6. 2018

Praha 29. června (ČTK) – Výhrady k bonifikačním programům pro lékaře a k udržování smluv bez ověřování situace na trhu měla kontrola Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV). Ukončily ji ministerstva financí a zdravotnictví. Nezjistila ale žádná závažná pochybení ohrožující činnost pojišťovny. ČTK to dnes sdělili mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec a ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

U bonifikačních programů pro lékaře ZPMV podle mluvčích neposuzovala hospodárnost, efektivnost a účelnost a nenaplňovala tak zákon o finanční kontrole. “Riziko nehospodárného chování bylo konstatováno také u uzavírání nových smluv s ambulantními specialisty. Jednalo se však pouze o jednotky případů, kdy nebyla provedena dostatečná předběžná řídící kontrola, nebo její závěry nebyly vzaty v potaz,” doplnili mluvčí.

U veřejných zakázek kontrola prověřila vzorek smluv uzavřených na dobu neurčitou. “Zde měla výhrady k udržování historických smluvních vztahů bez provádění průzkumů trhu,” podotkli mluvčí. U veřejných zakázek malého rozsahu podle nich ZPMV nevěnovala dostatečnou pozornost dokládání skutečností, ze kterých plyne exkluzivita dodavatelů. ZPMV také dosud až na výjimky nehodnotila přínosy u výdajů z Fondu prevence. “U jednoho z preventivních programů nebyli dostatečně specifikováni příjemci příspěvku a čerpání neodpovídalo původnímu záměru programu,” píše se v tiskové zprávě.

Kontrola zjistila, že revizní systém pojišťovny adekvátně reaguje na nestandardní chování poskytovatelů zdravotních služeb. V dalších oblastech byly odhaleny spíše nesoulady s předpisy nebo dílčí pochybení. Nedostatky se vzhledem k celkovým výdajům pojišťovny, které se loni pohybovaly kolem 32 miliard korun, týkaly relativně marginálních částek, uvedli mluvčí. “ZPMV na většinu zjištěných nedostatků reagovala již v průběhu kontroly. V současnosti probíhá proces schvalování zbylých nápravných opatření,” dodali.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra je s více než 1,3 milionu pojištěnců druhou největší zdravotní pojišťovnou v Česku a zároveň největší zaměstnaneckou pojišťovnou. Víc pojištěnců má jen Všeobecná zdravotní pojišťovna, zhruba 5,9 milionu.

dvd mal