Kvůli bariérám v dostupnosti léčby ztrácejí pacienti drahocenný čas

Autor: eliska | Zpravodaj | 3. 4. 2018

Praha, 4. 4. 2018 (ONKO Unie) – Co mám dělat, když moji léčbu nehradí zdravotní pojišťovna? Jak to, že určitý léčivý přípravek není dosud hrazený v ČR? Na takovéto a podobné otázky dnes odpovídali zástupci Onko Unie, o. p. s. v rámci své edukativní kampaně Nejsem na odpis zájemcům na několika místech v Praze – na Andělu, Floře a Karlově náměstí. Zároveň rozdávali nově vydanou brožuru Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby a odkaz na webové stránky www.nejsemnaodpis.cz, kde je brožura ke stažení pro všechny pacienty v republice. Zakončení celé akce proběhlo ve 12:30 hodin na Palackého náměstí před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR, kde byla brožura předána prof. MUDr. Romanovi Prymulovi, CSc., Ph.D., náměstkovi pro zdravotní péči na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

„Jsem ráda, že se akce setkala s velkým ohlasem ze strany veřejnosti, neboť nedostatek informací je jednou z mnoha dalších bariér,“ říká ředitelka Onko Unie Petra Adámková a pokračuje: „Mnoho českých pacientů v současné době neúspěšně žádá o úhradu moderních léků, které pro ně mnohdy představují průlomové řešení jejich léčebných potřeb, neustále ale chybí systémové řešení celé situace. Vítáme, že ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch bere situaci vážně a plánuje potřebné změny. Držme si ale všichni palce, aby politická situace realizaci těchto plánů co nejdříve umožnila!“

„Je důležité, aby se účinná léčba dostala včas všem pacientům. V cestě za záchranou života a zdraví by lidem neměly stát žádné bariéry, především ne ty byrokratické. Snažíme se proto vyjednat se zdravotními pojišťovnami zjednodušení a především zrychlení procesu úhrad léčby v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky,“ zdůraznil Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.

Příkladem pacientů, pro něž je obtížné získat moderní léčbu, jsou pacientky s metastatickou rakovinou prsu, které se ONKO Unie snaží dlouhodobě podpořit svou kampaní Nejsem na odpis. Společně s ostatními organizacemi tvoří ONKO Unie pro-pacientskou platformu Hlas pacientek. Cílem platformy je hájit zájmy pacientek s metastatickou rakovinou prsu v oblasti léčebných, psychologických a sociálních potřeb. Mezinárodně určené barvy metastatické rakoviny prsu jsou růžová, modrá a zelená, proto byla dnešní akce trojbarevná.

Brožura „Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby“ je určena pacientům, kteří ve složitém systému často marně tápou. Klade si za cíl pomoci se v situaci orientovat a poskytnout pacientům i obecná doporučení, jak překážky v dostupnosti léčby překonávat. S prosbou o radu vztahující se ke konkrétnímu případu se mohou pacienti kdykoli obrátit na kteroukoli organizaci platformy Hlas pacientek. Brožuru „Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby“ je možné stáhnout na stránkách www.nejsemnaodpis.cz.


ONKO Unie, o.p.s.

ONKO Unie, o.p.s., se od roku 2011 zaměřuje na pomoc pacientkám s onkogynekologickými onemocněními. Je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i dárců, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice. V roce 2016 zahájila ONKO Unie, o.p.s. osvětovou kampaň „NEJSEM na odpis“ zaměřenou na podporu a zlepšení kvality života žen s metastatickou rakovinou prsu. www.nejsemnaodpis.cz, www.onko-unie.cz


Hlas pacientek

Nezávislá platforma Hlas pacientek vznikla v květnu 2017 pod koordinací Ústavu lékového průvodce, z.ú. a jejími zakládajícími organizacemi jsou: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Dialog Jessenius, o.p.s. a Onko Unie, o.p.s. Cílem platformy je podporovat pacientky s metastatickou rakovinou prsu ve třech základních oblastech – léčebné, psychologické a sociální.