Kvůli válkám zemřelo v Africe za 20 let pět milionů dětí

Autor: eliska | Zpravodaj | 30. 8. 2018

Nairobi 31. srpna (ČTK) – Pět milionů dětí zemřelo v Africe za posledních 20 let na nemoci, jimž lze předcházet, neboť ozbrojené konflikty je připravily o lékařskou péči nebo pitnou vodu. Uvádí to studie publikovaná v odborném časopise The Lancet.

V tomto údaji jsou zahrnuty tři miliony obětí ve věku do jednoho roku, a to je mnohem více, než se dříve odhadovalo. Přitom dětská úmrtnost civilního obyvatelstva přesáhla úmrtí v ozbrojených konfliktech poměrem více než tři ku jedné.

Více dětí umírá po skončení konfliktu, než během skutečných bojů. Poměr podle studie činí tři ku jedné. Mezi primární příčiny úmrtí související s válkou náleží hlad, podvýživa, nemoci, kterým lze předcházet, a nedostatek základních služeb.

Studie se zabývala téměř 15.500 ozbrojenými konflikty ve 34 z 54 afrických zemí v průběhu dvou desetiletí. Bylo zjištěno, že u dětí narozených do 50 km od oblasti bojů je pravděpodobnost, že zemřou do jednoho roku, o téměř osm procent vyšší než u dětí narozených ve stejném místě v době míru. Úmrtnost kojenců je čtyřikrát vyšší v souvislosti s boji, které trvají pět a více let. Zvýšené riziko smrti trvá u dětí narozených až osm let po skončení války a do vzdálenosti 100 km od bojů.

Vědci zjistili, že v průměru 65 z každých 1000 živě narozených dětí nepřežije první narozeniny. To je o 12 úmrtí víc než činí poslední odhad OSN z roku 2016. Cílem OSN je snížit toto číslo do roku 2030 na 12 úmrtí na 1000 narozených dětí.

pat