La Repubblica: Zeleň na střechách nemocnic pomáhá pacientům

Autor: Redakce | Zpravodaj | 5. 7. 2018

Řím 6. července (ČTK/La Repubblica) – Na římské poliklinice Gemelli bylo otevřeno nové Centrum klinické farmakologie věnované ženám. Terapeutická zahrada na střeše nemocnice umožňuje chodit po trávě naboso, cvičit v příjemném prostředí jógu, praktikovat akupunkturu či muzikoterapii, píše italský deník La Repubblica.

Je to nový jev, nejen v Itálii, ale také na mezinárodní úrovni. Na poliklinice Gemelli v Římě se spojuje výzkum a péče o pacientky. Centrum klinické farmakologie je totiž v podstatě zasvěceno ženám. Na desátém podlaží nemocniční struktury spojili své síly architekti, designéři a lékaři, aby přetvořili nemocniční prostory za přispění asociace ONLUS, která již společně s poliklinikou realizovala jiná centra. Je zde oddělení a terasa, které byly renovovány a které svým designem navozují prostředí velmi blízké přírodě. To může přispět k příznivému fyzickému a psychickému stavu pacientů při klinických experimentech.

Jde o inovativní centrum, kde se provádějí poprvé v Itálii klinické studie na ženách. Jsou to první experimenty na lidských bytostech a výzkum tedy v této fázi směřuje k tomu, aby byly zajištěny bezpečnost a tolerance nové léčby, zvláště v oblasti onkologické gynekologie. “Jde o léčbu nádorů na vaječnících, experimenty na pacientkách, které nyní nemají jinou možnost léčby a mohou s použitím nového léku využít nové formy terapie,” říká Giovanni Scambia, ředitel oddělení pro zdraví ženy a dítěte na poliklinice Gemelli.

Centrum je zaměřené na stoprocentní péči o zdraví žen a na jejich dobrý fyzický a psychický stav. Experti ve spolupráci s psychology a odborníky na krajinu ze Studijního centra ReLab vytvořili visutou terapeutickou zahradu, která je zatím v Itálii jediná. Jde o chráněný prostor navržený pro pacientky, které z něho mohou mít užitek jak po stránce psychické, tak fyzické. Mezinárodní výzkumy ukazují, jak humanizace léčebných prostorů a kontakt s přírodou pozitivně působí i na fyzické zdraví: tlumí bolest, zkracují dobu hospitalizace a zvyšují účinnost léčby.

“Kontakt s přírodou pomáhá pacientkám, aby léčbu lépe snášely, a zvyšuje její účinnost, a to díky sluchovým, pocitovým a čichovým vjemům. Ukazuje to nejlépe, co znamená celostní medicína, nové léky nejen pro léčbu nemoci, ale i péče o člověka,” uvádí Scambia. Řetězec smyslových stimulů vyvolává chůze naboso po trávě, po říčních kamenech a po dřevu.

Experti z polikliniky Gemelli ještě vybudují část centra zasvěcenou celostní medicíně, která bude otevřena v nadcházejících měsících: terapeutická zahrada bude rozšířena o další aktivity, které péče o pacienty zahrnuje, jako je jóga, reflexologie, muzikoterapie, akupunktura a konzultace o životním stylu, jako je spánek a výživa. Proti nemoci tak budu lékaři bojovat v rámci celostní koncepce, která znamená léčení osoby v jejím celku, nejen její nemoci.

pel hej