Léčivý přípravek Jardiance získal Galénovu cenu

Autor: Redakce | Zpravodaj | 3. 6. 2019

Praha, 4. června 2019 (ÚF 3.LF UK) – Hlavní pohnutkou pro vývoj nových léčiv je primárně snaha o úspěšnou léčbu, případně prevenci nebo diagnostiku nejrůznějších onemocnění. Je-li však tato snaha navíc korunována oceněním, jakým je Galénova cena, jde jistě o více než jen pomyslnou třešničku na dortu. Takové pocty se na sklonku loňského roku dostalo léčivému přípravku Jardiance (úč. látka empagliflozin).

Galénova cena je přitom v oblasti farmaceutického výzkumu vnímána jako jakási malá Nobelova cena, tedy analogicky jako např. Templetonova cena každoročně udělovaná osobnostem, které se zasloužily o přínos v oblasti pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností. Udělování Galénovy ceny zanedlouho oslaví již půl století od svého založení francouzským lékárníkem Rolandem Mehlem v roce 1970. Primárním záměrem tehdy bylo podpořit významné pokroky ve farmaceutickém výzkumu a ne jinak je tomu i dnes. Hodnocení provádí porota předních odborníků ve svých oborech sestávající z lékařů, toxikologů, farmakologů a farmaceutů z celého světa včetně řady nositelů Nobelových cen. Pravidelné každoroční udělování ceny se za téměř pět dekád stalo společensky významnou a vysoce prestižní událostí s prakticky celospolečenským přesahem.

Lékárník Mehl s pojmenováním ocenění vsadil na roky osvědčenou osobu antického lékaře Claudia Galéna (129–216), dnes zřejmě nejproslulejší svojí teorií o čtyřech tělesných tekutinách (cholé, melancholé, sanguis a phlegma), které jsou základem pro rozlišování (pozn.: dnes již víceméně překonaného) různých typů temperamentu. Za svůj život však sepsal více než pět se učených děl zabývajících se anatomií, fyziologií, patologií, lékařskou teorií a nejrůznějšími formami terapie. Byl prvním, kdo ustanovil umění přípravy léčiv s obsahem více složek (pozn.: odsud výraz galenické přípravky či galenika). Jeho prohlášení, že primárním cílem medicíny je péče o nemocné, se stalo základním kamenem moderní medicíny.

Cena má více kategorií a přípravek Jardiance zde zvítězil v kategorii „nejlepší farmaceutický výrobek“. Stalo se tak 28. listopadu v senegalském hlavním městě Dakaru. Poprvé tak v celé historii udělování byli vítězové vyhlášeni na africkém kontinentě. Jardiance byl vybrán z dvaceti dalších inovativních přípravků deklarujících významný přínos mj. též v léčbě spinální svalové atrofie, syndromu získaného imunodeficitu aj.1

 

Proč právě Jardiance?

Glifloziny, vzhledem ke svému mechanismu známé rovněž jako inhibitory SGLT-2, jsou stále ještě velmi mladou podskupinou perorálních antidiabetik. Vedle příznivého ovlivnění metabolismu glukózy však navíc jejich užívání představuje i významný přínos z hlediska kardiovaskulárního rizika u diabetiků 2. typu, o čemž v případě empagliflozinu bohatě referují výsledky rozsáhlé randomizované klinické studie EMPA-REG OUTCOME (n = 7 020).2 Glifloziny (tj. kromě empagliflozinu rovněž dapagliflozin a kanagliflozin) významně snižují riziko hospitalizace z důvodu srdečního selhání, stejně tak jako zpomalují progresi postižení ledvin.

Empagliflozin však jako jediný významně snižuje riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny. Nejnověji byla odborná veřejnost na loňském setkání American Heart Association (AHA) seznámena s výsledky klinické studie EMPRISE (EMPagliflozin compaRative effectIveness a SafEty).3 Ta v souboru 35 tisíc nemocných poskytla jasné a přesvědčivé důkazy o jeho terapeutickém přínosu, které potvrdily závěry předchozích studií. Ve srovnání s inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) byl empagliflozin provázen celkovým snížením relativního rizika hospitalizace pro srdeční selhání o 44 %. Podstatné je, že přínos byl pozorován v široké škále nemocných s různým stupněm kardiovaskulárního rizika.3

 

Závěr

Glifloziny jsou inovativní skupinou perorálně užívaných antidiabetik, jejichž potenciál většinu odborné veřejnosti překvapil a stále překvapuje. Výrazné snížení kardiovaskulárního rizika, srdečního selhání či zachování ledvinných funkcí od antidiabetik by před pár lety tušil jenom málokdo. Dnes se dané stává realitou, o čemž svědčí i zavádění gliflozinů do terapeutických schémat u diabetiků 1. typu nedostatečně kompenzovaných insulinoterapií. Stejně tak se posílilo i jejich postavení v platných doporučeních ESC/ČKS, ADA/EASD 2018, ACC 2018.

 

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

 

Literatura

1. Galien Foundation. https://www.prnewswire.com/news-releases/the-galien-foundation-debuts-2018-prix-galien-usa-nominees-in-best-biotechnology-product-best-pharmaceutical-product-and-best-medical-technology-categories-300686964.html. Accessed 30 May 2019.

2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128.

3. Patorno E, Pawar A, Frnklin JM, et al. Empagliflozin and the risk of heart failure hospitalisation in routine clinical care: A first analysis from the Empagliflozin Comparative Effectiveness And Safety (EMPRISE) Study. Abstract and poster presented at the American Heart Association (AHA) Scientific Sessions, 10-12 Nov 2018, Chicago, IL, USA.