Léčivý přípravek Spiolto® Respimat® umožňuje vyšší fyzickou aktivitu u pacientů s CHOPN

Autor: Redakce | Zpravodaj | 1. 8. 2018
  • Data představená na setkání Americké hrudní společnosti (American Thoracic Society – ATS) potvrzují pozitivní vliv léčivého přípravku Spiolto® Respimat® na fyzickou aktivitu osob s CHOPN
  • Studie zveřejněná v odborném časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine dokazuje, že přípravek Spiolto® Respimat® podporuje schopnost vykonávat fyzickou aktivitu u pacientů s CHOPN
  • Mezinárodní iniciativa pro léčbu CHOPN GOLD 2018 doporučuje pravidelnou fyzickou aktivitu všem pacientům s CHOPN

Ingelheim, Německo, 2. srpna 2018 (Boehringer Ingelheim) – Společnost Boehringer Ingelheim představila data, která dále posilují již existující důkazy o tom, že léčivý přípravek Spiolto® Respimat® (tiotropium/olodaterol 5/5µg) umožňuje pacientům s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) zvýšit fyzickou aktivitu. Data z klinických studií VESUTO® a OTIVATO® byla prezentována na již zmíněném setkání ATS, zatímco data z klinické studie PHYSACTO® byla nedávno zveřejněna v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Dušnost spojená s fyzickou námahou je charakteristickým rysem doprovázejícím pacienty s CHOPN. Dušnost omezuje schopnost pacienta při vykonávání fyzické aktivity a má dopad na jeho každodenní činnosti, a může tak roztočit spirálu postupného vyhýbání se cvičení a navodit pokles celkové fyzické kondice. Pokles fyzické aktivity následně vede k ještě větší dušnosti při menší fyzické námaze, což má za následek zhoršování celkového stavu organizmu, zvyšuje se tak riziko neschopnosti vykonávat běžné denní aktivity a úmrtí. Mezinárodně uznaná strategie GOLD 2018 doporučuje udržování či zvyšování fyzické aktivity u všech pacientů s CHOPN nezávisle na tíži onemocnění.

„Je velmi důležité, aby pacienti s CHOPN zůstávali aktivní po co nejdelší možnou dobu svého života a omezili tak dopad onemocnění na jejich každodenní činnosti,“ řekl profesor Thierry Troosters, vedoucí Výzkumné skupiny pro kardiovaskulární a respirační rehabilitaci na univerzitě v belgické Lovani a hlavní investigátor klinické studie PHYSACTO®. „Klinické studie VESUTO®, OTIVATO® a PHYSACTO® společně ukazují, jak kombinace tiotropium/olodaterol, tj. léčebná kombinace LAMA/LABA, umožňuje osobám s CHOPN snáze vykonávat fyzickou aktivitu tím, že omezuje projevy CHOPN a zmírňuje úsilí spojené s fyzickou aktivitou, což ve výsledku znamená zlepšení jejich schopnosti cvičit.“

„Dušnost je jedním z nejhůře zvládnutelných projevů, které zažívám, ale snažím se být aktivní každý den,“ řekla Simon Barson, která se s CHOPN léčí již 10 let. „I přesto, že mě chůze nebo jízda na kole vyčerpávají, provozuji tyto aktivity, protože vím, že mi pomáhají lépe dýchat. Vždy se cítím mnohem lépe, když cvičím, než když se fyzické aktivitě nevěnuji.“

Nedávno zveřejněná data z klinických studií zahrnují také následující:

  • Klinická studie VESUTO® zkoumala účinek kombinované léčby tiotropium/olodaterol 5/5µg na snížení plicní hyperinflace, schopnost cvičit a a vykonávat fyzickou aktivitu ve srovnání se léčbou samotným tiotropiem (5 µg), a to u japonských pacientů. V rámci studie VESUTO® prokázala terapie kombinací tiotropium/olodaterol 5/5µg významné zmírnění plicní hyperinflace ve srovnání s léčbou samotným tiotropiem a potenciál ke zlepšení fyzické aktivity u pacientů s CHOPN.

  • Klinická studie OTIVATO® zkoumala účinek kombinované léčby tiotropium/olodaterol 5/5µg na zmírnění dušnosti u pacientů s CHOPN, opět ve srovnání se samotným tiotropiem, a to během 3minutového chodníčkového testu chůzí. Tato studie prokázala schopnost kombinované léčby tiotropium/olodaterol 5/5µg významně snížit tíži dušnosti během chůze ve srovnání se samotným tiotropiem.

  • Klinická studie PHYSACTO® zkoumala účinek samotné kombinované léčby tiotropium/olodaterol 5/5µg nebo v kombinaci s 8týdenním cvičením na schopnost vykonávat fyzickou aktivitu u pacientů se středně těžkou až těžkou formou CHOPN. Během této studie kombinovaná léčba tiotropium/olodaterol 5/5µgsamostatně nebo ve spojení s cvičením významně zlepšila fyzickou kondici u osob se středně těžkou až těžkou formou CHOPN ve srovnání s osobami, které užívaly placebo. 12 týdenní program zaměřený na změnu chování, který si řídili sami pacienti, byl připraven pro všechny 4 skupiny pacientů tak, aby poskytoval optimální podmínky pro využití zlepšení fyzické kondice i v každodenním životě.

 

Tato nová data staví na výsledcích studií MORACTO® TORRACTO® 1&2 a společně demonstrují, že kombinovaná léčba tiotropium/olodaterol 5/5µg významně snižuje plicní hyperinflaci, omezuje dušnost během cvičení a prodlužuje dobu, po kterou je pacient s CHOPN schopen vykonávat zvýšenou fyzickou aktivitu. Studie OTIVATO® a PHYSACTO® jsou součástí rozsáhlé klinické studie fáze III TOviTO®, která zkoumá účinnost a bezpečnost kombinace tiotropium/olodaterol Respimat® u pacientů s CHOPN.