Lékaři z ciziny by nemuseli mít k získání trvalého pobytu zkoušku z češtiny

Autor: Redakce | Aktuality | 9. 8. 2023

Novela počítá také s tím, že ministerstvo vnitra přestane zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt od příštího roku cizincům proplácet. Nyní hradí 2500 korun. Od ledna se má cena zvednout na 3200 korun. Zaplatí si ji cizinci.

O povolení k trvalému pobytu mohou cizinci žádat po pěti letech života v Česku či s modrou kartou. Musí doložit, že mají zkoušku z češtiny se znalostmi na úrovni A2. Dvouhodinové přezkoušení nemusí absolvovat děti do 15 let, lidé nad 60 let, postižení či ti, kteří chodili aspoň rok do českých škol, mají maturitu z češtiny či státnice v češtině. Lékařům, zubařům a farmaceutům by se od příštího roku mohla pro trvalý pobyt uznávat aprobační zkouška k výkonu povolání. Podle ministerstva školství opatření přispěje ke zlepšení přístupu doktorů ze zahraničí do českého zdravotnického systému.

Aprobační zkouška ověřuje odbornost a znalosti o českém zdravotním systému a právu i schopnosti odborně se vyjadřovat v češtině. Skládá se z písemné, praktické a ústní části. Ve dvouhodinových písemných testech uchazeči odpovídají na 200 otázek. Ústní zkoušení lékařů zabere u zubařů a farmaceutů den, u lékařů pak dva dny. Loni aprobační zkoušku složilo 66 lidí a předloni 113. V roce 2020 jich bylo 130 a v roce 2019 celkem 174.

“Aby lékař či farmaceut uspěl u této zkoušky, musí ovládat český jazyk na velmi dobré úrovni,” uvedli autoři návrhu. Podle nich doktoři či lékárníci prokázali, že se dorozumí plynule a dokážou se vyjadřovat srozumitelně k mnoha tématům. Mají tak lepší znalost češtiny, než požaduje dosavadní zkouška, podotklo ministerstvo školství.

Česká konference rektorů (ČKR) má k návrhu připomínky. Uvedla, že aprobační zkouška prokazuje příslušné vzdělání, ne znalost češtiny. “Aprobační zkoušku nelze dávat naroveň se zkouškou z českého jazyka. Aprobační zkouška může proběhnout v českém jazyce, ale jde o vysoce odbornou zkoušku,” uvedla ČKR.

Podle ministerstva je důvodem pro uznání aprobační zkoušky pro trvalý pobyt nárůst počtu lékařů, kteří do ČR přicházejí díky programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Ten začal v září 2019. Nahradil tehdy takzvaný režim Ukrajina s kvótami pro pracovníky, který platil od roku 2016. Autoři návrhu míní, že změna zlepší podmínky zahraničních lékařů. “Oni a zejména pak i jejich děti tak budou mít v případě, že získají trvalý pobyt, mimo jiné nárok na nekomerční pojištění, čímž výrazně ušetří a zlepší se tak jejich komfort pobytu v ČR,” uvedlo ministerstvo.