Lékárny BENU připravují studenty na farmaceutickou praxi

Autor: Redakce | Zpravodaj | 3. 4. 2019

Praha, 4.4.2019 (BENU)

Lékárny BENU nově podporují studenty Farmaceutické fakulty VFU Brno. Během série workshopů se studenti seznamují s praxí lékárníka a získávají cenné zkušenosti pro svou budoucí profesi.

Do projektu Farmaceut s přidanou hodnotou se mohou zapojit studenti všech ročníků Farmaceutické fakulty VFU Brno. Podle lektorky a garantky projektu Ivy Lízalové je jeho cílem předat studentům znalosti a know-how zaměřené zejména na komunikaci a kvalitní péči o pacienta v lékárně.

Chceme touto formou prohlubovat znalosti studentů, podpořit jejich zájem o obor a pomoci jim získat budoucí uplatnění na trhu práce. Díky praktickým lekcím si studenti uvědomují, že důležitým předpokladem pro úspěšné vykonávání lékárnické profese je efektivní komunikace. Jen díky ní mohou efektivně využít svou odbornost, získat spokojené zákazníky a naplnit poslání lékárnické profese,uvádí lektorka Iva Lízalová, která je v lékárenské síti BENU manažerem vzdělávání a rozvoje farmaceutů.

Lékárny BENU realizují projekt společně s Unií studentů farmacie VFU Brno. Také podle jejich zástupců jde o cennou příležitost, jak získat praktické zkušenosti ještě během studia.

Osobně to beru jako jednu z nejúspěšnějších vzdělávacích akcí, kterou jsem kdy na naší fakultě zažila. Projekt pomáhá mnoha studentům si uvědomit, jak propojit odbornost a zákaznický přístup. Správná komunikace s pacienty je pro naši práci klíčová. Studenti si projekt chválí, z workshopů odchází nadšení. Mají možnost získat touto cestou praktické informace, kterým se v běžné výuce nevěnuje velká pozornost, a přesto jsou pro profesi lékárníka zásadní,říká Eliška Žubretovská za Unii studentů farmacie VFU Brno.

Studenti postupně absolvují pět workshopů, jejichž společným cílem je zvládnutí efektivní komunikace. Díky tomu se budoucí lékárníci naučí, jak zjistit potřeby zákazníka, získat si jeho důvěru, respekt a v neposlední řadě také jak zajistit co nejkvalitnější komplexní péči. Do projektu Farmaceut s přidanou hodnotou se zapojilo celkem padesát studentů Farmaceutické fakulty VFU Brno.

Projekt v takovém rozsahu a s takovou myšlenkou jsme v minulosti zatím nerealizovali. Vzhledem k obrovskému zájmu ze strany studentů farmaceutické fakulty o další témata workshopů plánujeme v projektu pokračovat,doplňuje lektorka Iva Lízalová a dodává, že BENU lékárny dlouhodobě spolupracují i s dalšími vysokými i vyššími odbornými školami a pro jejich studenty realizují přednášky na vybraná farmaceutická témata.