Lepší hydratace kůže může snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby

Autor: Redakce | Zpravodaj | 23. 4. 2019

Šumperk, 24. dubna 2019 (FitVoda)

Jedním z nejděsivějších onemocnění spojených se stářím, Alzheimerovou chorobou, trpí přes 45 milionů lidí a odhaduje se, že se stárnutím populace bude pacientů čím dál více přibývat. Léčba na toto onemocnění neexistuje, lze jen dodržovat různá preventivní opatření, mezi nimi kupříkladu vyváženou dietu, fyzickou i psychickou aktivitu. Nedávná studie amerických vědců nyní odhalila, že ke vzniku Alzheimerovy choroby může přispět i suchá kůže. Starší lidé by tak měli svou pokožku udržovat v dobré kondici, k čemuž jim může významně napomoci užívání vody obohacené o molekulární vodík, a to jak vnitřně, tak i z vnějšku.

Více než 46 milionů – tolik je ve světě odhadováno pacientů diagnostikovaných s obávanou Alzheimerovou chorobou. V České republice se počet pacientů odhaduje na zhruba 160 tisíc. Riziko tohoto neurodegenerativního onemocnění roste s věkem, a jak bude populace stárnout, může případů strmě narůstat. Přesnou příčinu této choroby lékaři neznají, v poslední době však mezi odborníky převažuje teorie, že významnou roli při jejím vzniku hraje infekce a též působení proteinů cytokinů. Ty jsou součástí imunitního systému a jejich úkolem je potlačovat infekci a opravovat infekcí poškozenou tkáň. Pokud ale z nějakého důvodu cytokiny toto poškození nedokážou opravit, zůstanou v organismu cirkulovat a mohou se dostat do mozku, kde naruší chemické prostředí. To vše pak dle závěrů vědců může vyústit v nárůst produkce amyloidu beta – hlavní složky senilních plaků, které jsou pro Alzheimerovu chorobu typické.

Hydratace kůže jako další preventivní opatření proti demenci

Nedávná studie odborníků z kalifornské univerzity v San Francisku nyní odhalila, že snížit riziko propuknutí této choroby lze zlepšením hydratace kůže. Ta je totiž největším orgánem našeho těla a v případě vzniku kožních zánětů – byť jen menších, například v podobě ložisek suché nebo zarudlé kůže – vypouští imunitní systém značné množství cytokinů. U starších lidí, jejich pokožka snáze vysychá, je ovšem boj se záněty těžší, a častěji se tak stává, že cytokiny v organismu zůstanou. Během zmíněné studie vědci pracovali s několika skupinami lidí. Jedné pokusné skupině seniorů „naordinovali“ každodenní používání hydratačních prostředků na kůži po dobu jednoho měsíce, načež srovnali jejich stav s jinými skupinami starších i mladších lidí, kteří tyto prostředky neužívali. Výsledky ukázali, že u lidí používajících hydratační prostředky poklesly hladiny dvou typů cytokinů spojovaných s Alzheimerovou chorobou na normální úroveň, u třetího typu cytokinů pak pozorovali jejich značný úbytek. Tato studie přitom není první, která Alzheimerovu chorobu pojí se stavem kůže. Již dříve bylo prokázáno, že vyšší riziko vzniku neurodegenerativních onemocnění včetně „alzheimera“ hrozí právě u lidí se suchou kůží a chorobami jako růžovka či lupénka.

Vodíková voda pomáhá kůži zevnitř i zvenčí

Jako prevence vzniku Alzheimerovy choroby se nejčastěji doporučuje udržovat svůj mozek neustále aktivní a dopřávat mu nové podněty a výzvy, upravit dietu – velmi vhodná je například strava středomořského typu – a být fyzicky i společensky aktivní. Ve světle nové studie je pak rovněž vhodné udržovat v dobré kondici i svou kůži. To lze zajistit různými hydratačními krémy, ovšem ještě lepším přístupem je dodržovat řádný pitný režim. Dostatek vody v organismu udrží kůži pružnou a mladistvější. Ještě lepších výsledků pak lze dosáhnout pitím vody obohacené o molekulární vodík, která je silným antioxidantem a má i protizánětlivé účinky. „Na stavu naší pokožky se významně podepisuje oxidační stres způsobený volnými radikály, které do organismu pronikají například ze znečištěného vzduchu. Přísun kvalitních antioxidantů je tudíž pro udržení zdravé, pružné a hydratované kůže klíčové,“ vysvětluje Michal Osina, zakladatel společnosti FitVoda. Své benefity přitom přináší nejen pití vodíkové vody, ale též i její zevní použití. Například studie japonských vědců z roku 2011 odhalila, že kožní buňky ošetřené vodou obohacenou o molekulární vodík zvládly syntetizovat dvakrát více kolagenu typu 1. Zevní aplikace vodíkové vody pak rovněž působí antioxidačně, jako prevence odumírání kožních buněk a potlačuje poškození kůže ultrafialovým zářením.

O společnosti FitVoda s.r.o.

Společnost FitVoda je výhradním distributorem americké firmy AlkaViva, technologického lídra v oblasti ionizace a filtrace vody, pro Českou republiku a Slovensko. Ve svém sortimentu nabízí nejen ionizery AlkaViva, ale též speciální tablety pro obohacování pitné vody o molekulární vodík. Ionizery AlkaViva dokážou z kohoutkové vody odfiltrovat 172 různých kontaminantů, nabízejí možnost vyrobit vodu s až 8 hodnotami pH a lze díky nim vyrobit i vodu obohacenou o vodík.