Lidé pracující v potravinářství už patrně nebudou potřebovat zvláštní průkaz

Autor: Redakce | Aktuality | 5. 4. 2023

Potravinářský průkaz představuje podle předkladatelů úpravy v čele s Martinou Ochodnickou (TOP 09) jen zbytečnou administrativní zátěž. Poukazují na to, že lékaři mohou dokument vydat i na dobu neurčitou a s neomezenou platností. Člověk, který si průkaz zařídil kvůli doplňování zboží v obchodě, jej tak může využít i po několika letech například pro práci při zpracování surového masa, stojí ve zdůvodnění. Autoři návrhu navíc poukazují na to, že lékařské prohlídky k získání průkazů mnohdy nejsou příliš důkladné.

Sněmovna zahrnula do předlohy rovněž rozšíření zákazu charakteristických příchutí a aromat i na zahřívané tabákové výrobky, jak vyžaduje evropská směrnice. Zákaz mají členské státy zapracovat do svých právních řádů s účinností od 23. října, přičemž směrnice neumožňuje po tomto termínu žádné přechodné období pro doprodej zásob, uvedl ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu lidovecký poslanec Karel Smetana.

Dolní komora schválila jeho úpravu o dva hlasy, byť se k ní kladně vyjádřil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (ODS) i zdravotnický výbor. Někteří opoziční i koaliční poslanci se pozastavili nad způsobem začlenění unijní legislativy do českého právního řádu. “Máme čas na řádné projednání,” uvedla místopředsedkyně Sněmovny za ANO Klára Dostálová. Poslanec ODS Petr Fifka navíc označil zavedení stejných pravidel pro zahřívaný tabák i klasické cigarety za ne zcela šťastný, když zahřívané tabáky podle něho nejsou natolik škodlivé.

Vládní novela pravděpodobně zakotví také informování obecních úřadů o zahájení řízení o vydání dočasného povolení překračovat hlukové a vibrační limity například u dálnic a železnic, jak to ve Sněmovně prosadila pozměňovacím návrhem další skupina poslanců vedená Michaelou Šebelovou (STAN). V Senátu vznikla již dříve iniciativa, aby obce byly přímo účastníky těchto řízení. Nyní jimi jsou jen žadatelé o povolení. Šebelová stojí i za další přijatou úpravou, podle níž budou krajské hygienické stanice posuzovat nové recyklační technologie plastů, pokud se z nich vytvářejí například obaly na potraviny.

Vládní novela uloží provozovatelům vodovodů povinnost zpracovat plán rizik a jejich řešení pro celý systém od vodního zdroje po kohoutek odběratele. Zdravotnická, sociální a ubytovací zařízení by musela mít vlastní posouzení rizika šíření legionely a u starých budov i výskytu olova. Sněmovna přijala několik poslaneckých úprav ke zmírnění některých povinností, například pokud se zjistí, že riziko výskytu olova je nízké. Zjednodušit by se měl administrativní proces při zpracování posouzení rizik vnitřního vodovodu třeba pro školy a školská zařízení.

Kontrolovat kvalitu dodávané vody musí provozovatelé vodovodů už teď. Rozsah těchto kontrol má vycházet z posouzení rizik, které má být nově trojstupňové. Zvlášť se mají posuzovat místa odběru surové vody, vodovody a rozvody vody v budovách.