Loni v ČR klesla spotřeba antibiotik i antibiotická rezistence

Autor: Redakce | Zpravodaj | 18. 11. 2021

“V roce 2020 jsme zaznamenali propad rezistence téměř u všech sledovaných patogenů,” uvedla Helena Žemličková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika v SZÚ. V případě nákaz mimo nemocnice na to měl vliv nižší výskyt některých infekcí v důsledku přijatých protiepidemických opatření. Pokles rezistence v nemocnicích si odborníci vysvětlují tak, že se změnila skladba pacientů a byli méně hospitalizováni komplikovaní pacienti, kteří jsou náchylní k tomu nakazit se v nemocnici odolnými bakteriemi.

Jaký bude trend v dalších letech, odborníci nevědí. Podle Boráně spotřeba antibiotik letos začala stoupat, na konkrétní závěry je ale podle něj brzy.

SÚKL si také nechal udělat průzkum, který měl zjistit povědomí o antibiotické rezistenci. Z výsledku vyplývá, že sedm z deseti lidí o ní slyšeli a že 61 procent lidí ví, že nesprávné užívání antibiotik může snižovat jejich účinnost. Desetina lidí podle průzkumu někdy odmítla užívat antibiotika, i když jim to lékař doporučil. Zhruba stejný podíl lidí neužíval antibiotika, i když jim je lékař předepsal. Více užívání těchto léčiv odmítají mladší lidé od 30 do 44 let, mezi nimi tyto léky i po předepsání lékařem neužívala asi pětina.

Průzkumu se zúčastnilo 1011 respondentů ve věku 20 až 99 let. Na dotazy odpovídali telefonicky nebo on-line od konce srpna do 17. září.