Mamografické vyšetření prsu podstupují i muži

Autor: eliska | Zpravodaj | 6. 12. 2016

Praha, 7. prosince 2016Mamografie, tj. rentgenologické vyšetření prsu, se využívá jednak pro preventivní screening, jednak slouží k diagnostice nádorů prsu. Zatímco u žen starších 45 let se v ČR provádí preventivní mamografie pravidelně každé dva roky, u mužů je situace odlišná.

Celoplošný preventivní screening u mužů by byl totiž finančně velice náročný. Vzhledem k nízkému výskytu rakoviny prsu v mužské populaci se neprovádí. Mužům se ovšem z veřejného zdravotního pojištění proplácí diagnostické vyšetření. To ročně odhalí kolem 70 nových případů mužské rakoviny prsu. Podle údajů Národního onkologického registru (NOR) navíc počty nových případů rakoviny prsních žláz u mužů narůstají.2

Data NOR také vyvracejí mýtus, že rakovinou prsu mohou onemocnět pouze muži starší 50 let. Ačkoli výskyt rakoviny prsu u mužů je nejvyšší mezi 55. a 80. rokem, množí se případy mužů v mladším věku, dokonce mezi 20 až 30 lety.

Stejně jako u žen i u mužů platí, že včasná diagnostika a tedy i včasné zahájení léčby jsou pro úspěšný výsledek nezbytné. Pokud se nádor zjistí včas, podle statistik se až 70 % pacientů vrátí po léčbě do běžného života. Také díky včasnému vyšetření přibývá počet případů mužů, u nichž byla rakovina prsu odhalena již v prvním stadiu nemoci, a mají tedy větší šanci na vyléčení, “ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

U žen je situace dramatičtější – každý rok přibývá v České republice 6 000 nových případů výskytu karcinomu prsu. Nejčastěji onemocní ženy ve věku 55 – 59 let, onemocnění se však nevyhýbá ani mladým ženám.3 Preventivní vyšetření hradí pojišťovna ženám ve věku 45 let a výše jednou za dva roky. Kupříkladu Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR odhaduje, že letos uhradí z veřejného zdravotního pojištění screeningovou mamografii přibližně 86 tisícům klientek.1

Preventivní mamografii by ale měly absolvovat i mladší ženy, ideálně od 40 let. Vyšetření si mohou hradit buď samy, nebo mohou využít příspěvku své zdravotní pojišťovny. „Letos využilo 1 830 našich klientek ve věku mezi 40 a 45 lety, tedy žen, které ještě nemají nárok na mamografické vyšetření z veřejného zdravotního pojištění, příspěvku na preventivní screeningové vyšetření z našeho fondu prevence. Celkově jsme tedy za mamografické vyšetření prsu letos vyplatili 915 000 korun,“ doplňuje Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

 

 

Náklady na prevenci vs. léčbu karcinomu prsu

Screeningová mamografie, která je hrazena ženám bez rizikových faktorů od 45 let věku jednou za dva roky, stojí cca 750 korun. U žen s konkrétním rizikovým faktorem je toto vyšetření hrazeno v rámci pravidelného lékařského dohledu jednou za půl roku.1

V porovnání s tím, při léčbě pacienta v počátečním stadiu rakoviny prsu se náklady na první rok léčby pohybují kolem 100 – 150 tisíc korun (tato částka zahrnuje operační výkon a případnou hormonální terapii). Pokud je vedle operačního výkonu nutná i chemoterapie ve spojení s biologickou léčbou (případně radioterapie), náklady se vyšplhají na 1,3 miliony korun za první rok léčby.

Náklady na léčbu v pozdním stadiu rakoviny prsu, tedy na léčbu lokálně pokročilého či metastázujícího karcinomu prsu se při použití biologické léčby pohybují kolem 1 – 2,6 milionu korun za rok. Jedná se přitom o náklady pouze na biologickou léčbu, nikoli na další potřebná vyšetření, pomůcky, léky apod.

 

Počet hrazených mamografických kontrol klientek ZPMV ČR v posledních 4 letech:1

ROK

POČET VÝKONŮ (MEZIROČNĚ STOUPÁ)

2012

70 090

2013

77 443

2014

83 973

2015

84 607

2016

57 208 (predikce do konce roku 86 000)

 

 

 

Zdroje:

  1. Statistické údaje Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

  2. Aliance žen s rakovinou prsu: Rakovina prsu u mužů – C50. Dostupné z: http://www.breastcancer.cz/cs/pro-muze-menu/rakovina-prsu-u-muzu-c-50

  3. Centrum pro nemoci prsu. Dostupné z: http://www.pcls.cz/

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz
M: +420 603 280 300