Masarykova univerzita otevře od roku 2020 klinickou farmacii

Autor: Redakce | Zpravodaj | 12. 6. 2018

Brno 13. června (ČTK) – Masarykova univerzita od roku 2020 otevře na lékařské fakultě studijní program klinická farmacie, a to i přesto, že v Brně působí samostatná Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU). Cílem je připravit pro praxi specialisty s jiným typem znalostí, řekl dnes novinářům děkan lékařské fakulty Martin Bareš.

Absolventi klinické farmacie se uplatní v nemocnicích, třeba na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče, kde pacienti dostávají množství různých léků s komplikovanými interakcemi. “Ohlasy z praxe máme velmi pozitivní,” uvedl Bareš.

Lékařská fakulta bude výuku zajišťovat ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou, případně s odborníky z nemocnic, Středoevropského technologického institutu nebo Masarykova onkologického ústavu. Nebrání se ani spolupráci s VFU, pokud se školy dohodnou.

VFU podle nedávného vyjádření rektora Aloise Nečase poskytuje standardní univerzitní vzdělávání v oboru farmacie pro maximum zájemců, které “umožňuje počet financovaných studentů stanovený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy”. “Posouzení existence dvou studijních oborů farmacie na dvou univerzitách v jednom městě není v kompetenci VFU Brno,” uvedl Nečas v březnu.

Podle Bareše lékařská fakulta nechce vytvářet konkurenci VFU, ale spíše rozšířit nynější možnosti. Ze začátku nabídne program klinická farmacie malému okruhu studentů, konkrétně zmínil dvě skupiny po 15 lidech. Studium potrvá pět let s předpokladem, že absolvent získá titul doktora farmacie.

Lékařská fakulta chystá také studijní program embryolog ve zdravotnictví, který reaguje na rostoucí potřebu léčby poruch plodnosti. Později se fakulta zaměří také na veřejné zdravotnictví včetně jeho přesahů do oblastí práva, ekonomie a managementu.

Jan Tomandl sd