Městská nemocnice Ostrava nabízí pacientům novou službu lékového poradenství

Autor: Redakce | Zpravodaj | 19. 5. 2022

“V rámci vysoce specializovaného lékového poradenství kliničtí farmaceuti posoudí dávky léčiv, způsob jejich podání, indikaci užívání a nežádoucí účinky. Cílem konzultace v nově otevřené ambulanci je účinná a bezpečná léčba ušitá na míru každému pacientovi,” uvedla Vojkovská.

 

Loni kliničtí farmaceuti zhodnotili medikaci u zhruba 2500 hospitalizovaných pacientů a u více než třetiny z nich upravili dávky léčiv, vyměnili přípravek za vhodnější nebo vysadili nadbytečné léky. Hlavními důvody byly špatná funkce ledvin či jater, komplikace způsobené vzájemným působením léků nebo nežádoucí účinky. “V dnešní době, kdy pacienti užívají řadu léků na různé choroby, je spolupráce mezi klinickým farmaceutem a lékařem čím dál větším přínosem, na jedné straně šetří čas lékařům, na té druhé nepochybně přináší užitek pacientům. Výstupem práce klinických farmaceutů je doporučení pro lékaře na optimalizaci užívaných léků. Pouze oni mohou změnit medikaci pacienta. Konzultaci by proto měl iniciovat lékař. Pokud se na nás pacient obrátí přímo, jeho situaci posoudíme. Předtím, než vydáme návrh ke změně, kontaktujeme lékaře a domluvíme se s ním na dalším postupu,“ řekla vedoucí klinická farmaceutka Hana Nováková.

 

Žádanku na komplexní zhodnocení medikace klinickým farmaceutem může vystavit jakýkoli ambulantní lékař pacienta. Nárok na něj má každý pojištěnec z veřejného zdravotního pojištění maximálně dvakrát za rok. Jednodušší telefonické konzultace se mohou opakovat až osmkrát ročně. “Kliničtí farmaceuti potřebují mít možnost nahlédnout do zdravotnické dokumentace, ze které mohou čerpat důležité informace o lécích a zdravotním stavu pacienta, včetně jeho diagnóz a výsledcích laboratorních vyšetření,” řekla Vojkovská. Na konzultaci v ambulanci klinické farmacie je nutné se předem objednat. Kliničtí farmaceuti vybraná oddělení nemocnice navštěvují od roku 2014, kde denně pomáhají s medikacemi hospitalizovaných.