Mindfulness jako nová technika při léčbě neplodnosti

Autor: eliska | Zpravodaj | 5. 9. 2017

V Brně, 6. 9. 2017 (Repromeda) – Často se v poslední době setkáváme s termínem mindfulness, označovaným také jako všímavost nebo uvědomění. Nejedná se však o nějakou novou moderní metodu, vychází z buddhistické psychologie, dobře obeznámeni jsou s ní ale také psychoterapeuti a psychiatři praktikující západní medicínu. Techniky mindfulness se tak zařadily mezi úspěšné léčebné programy, které jsou nově uplatňovány i při léčbě neplodnosti. Podle zdravotnických studií totiž ženy v souvislosti s neplodností pociťují stejnou úzkost a stres jako ženy trpící rakovinou. Mindfulness programy jim pak pomáhají se s těžkou situací vyrovnat, což vede i k vyšší úspěšnosti léčby.

Touha po „nenaplněném“ snu o dítěti u ženy často vyvolává silné negativní emoce. Při takovýchto stavech je však velmi důležité řešit nejen na napravení fyzických příčin, ale také pracovat na změně k myšlení, které následně může přispět k celkovému zlepšení zdraví a také plodnosti. Právě v těchto situacích může být nápomocná metoda mindfulness, která pomáhá pacientům změnit postoje v jejich prožívání.

Ženy mající problém s neplodností často samy sebe odsoudí, stále dokola přemýšlejí o nepříjemných zkušenostech z minulosti nebo o budoucnosti bez miminka a podvědomě se blokuji. To jim přináší velké psychické vypětí, často vedoucí až k depresím. Mindfulness programy jsou dnes úspěšně využívány při léčení chronických bolestí, rakoviny nebo úzkostných stavů a nyní i při léčení neplodnosti. Díky této technice dokáže žena minimalizovat negativní pocity a zvládá situaci lépe přijímat, a její pozitivní psychické naladění pak zvyšuje úspěšnost léčby,“ vysvětluje ředitelka kliniky Repromeda MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., která svým pacientům v rámci léčby neplodnosti tuto metodu doporučuje. Ve výsledku pak pacienti dokáží lépe zpracovávat svoje emoce spojené se zdravotními problémy, což přináší účinky nejen neurologické, ale také fyziologické.

Metoda všímavosti pomáhá vytvořit nadhled

Techniky mindfulness se vyučují v nejrůznějších kurzech, trénovat je můžeme ale také sami kdykoliv během dne. Podstatou je vědomě se věnovat tomu, co se děje právě teď – nesmíme však danou situaci jakkoliv posuzovat nebo vyhodnocovat. Při tréninku se stačí zaměřit na maličkosti, například se plně soustředit pouze na chuť ranní kávy a dobrý pocit z ní, aniž bychom mysleli na dennodenní povinnosti a starosti a negativně zahlcovali naši hlavu. Pomocí metody mindfulness si tak postupně dokážeme vytvořit nadhled nad každou prožívanou situací, ať už je pozitivní či negativní. Toho lze docílit i u pacientů majících problém s neplodností. „Některé ženy se paradoxně bojí vytvořit si odstup, protože to pro ně znamená stát se jakoby pasivními v cestě za vytouženým dítětem. Je tomu ale naopak. Důležité je si uvědomit, že radost ze života nesmí být závislá pouze na naplnění touhy po potomkovi a úzkostlivě se k tomu upínat. Díky mindfulness technikám jsou i ženy potýkající se s neplodností optimističtější a cítí se vitálněji, což je při léčbě velice důležité,“ dodává ředitelka MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D. Mezi další benefity této metody se řadí také lepší zvládání běžného stresu nebo obecně větší spokojenost v životě.

 

Více informací naleznete zde.

 


O Repromedě

REPROMEDA je klinika reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky. Vznikla v roce 1999 jako nové pracoviště zkušených odborníků v oblasti reprodukční medicíny. Tým vede odborný zástupce centra, primář MUDr. Jan Veselý, CSc., dlouholetý odborník na asistovanou reprodukci, a ředitelka centra, MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., členka mezinárodních organizací zabývajících se výzkumem a organizací léčby neplodnosti s využitím genetické diagnostiky. Na kvalitu postupů a procesů dohlíží Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., člen týmu podílejícího se na narození již zmíněného prvního středoevropského dítěte po mimotělním oplodnění. V roce 2000, celkem 18 let po narození prvního českého dítěte ze zkumavky, se stala právě klinika REPROMEDA prvním pracovištěm ve střední a východní Evropě, kde došlo k těhotenství po užití preimplantační genetické diagnostiky (PGD). REPROMEDA se zaměřuje především na léčbu neplodnosti, darování a uchován vajíček a spermií, preimplantační genetickou diagnostiku a screening a alternativní medicínu v léčbě neplodnosti.