Ministerstvo u dvou krajů zjistí počty lékařů a sester i stav paliativní péče

Autor: Redakce | Zpravodaj | 30. 5. 2022

Válek uvedl, že ministerstvo zdravotnictví může dělat systémové změny na základě obecných informací, ale situace je různá v jednotlivých krajích, a proto se studie zaměří na dva rozdílné kraje. Zatímco na jižní Moravě jsou dvě fakultní nemocnice zřizované státem, krajské nemocnice i městské nemocnice, na Vysočině žádná fakultní nemocnice není.

 

Analýza přinese informace z ministerstva, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, pojišťoven i krajů. “Budou to informace, jaká je struktura lékařů, jaké mají úvazky, co dělají, kolik mají pacientů, jaká jsou opatření a tak dále,” uvedl Válek.

 

Studie se zaměří na čtyři oblasti, a to paliativní péči, dále na zvýšení dostupnosti praktických lékařů pro dospělé, ale i na pediatry nebo dětské psychiatry, protože všech těchto lékařů je málo. “Naopak v některých oborech máme praktických specialistů velké množství,” uvedl Válek. Podle něj je například mnoho internistů, kteří by se mohli podílet na péči náležící praktickým lékařům.

 

Další oblastí je spolupráce nemocnic v daném kraji a také potřeba zvýšení počtu nelékařských pracovníků a všeobecných sester. Docílit toho chce ministr zvýšením mezd nebo rozšířením počtu míst na vysokých školách pro daný obor. Válek uvedl, že z dat potom vyplyne například to, kde chybějí jací lékaři a kde je potřeba je podpořit.