Mladá fronta vydává další odbornou knihu Lícní nerv – anatomie, patologie, léčba

Autor: Redakce | Zpravodaj | 8. 2. 2017

Praha, 9. února 2017 – Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, vydává v edici Postgraduální medicíny další odbornou knihu Lícní nerv – anatomie, patologie, léčba. Editoři knihy Petr Vachata a Martin Sameš s autorským kolektivem popisují poruchu funkce lícního nervu, která představuje závažný psychický a sociální problém.

Dysfunkce mimického svalstva obličeje a estetický deficit významně snižují kvalitu života jednotlivce. Pacienti jsou omezeni také v běžných denních činnostech, jako je příjem potravy a tekutin, zhoršuje se srozumitelnost řeči, trpí nepříjemným syndromem suchého oka. Vyžadují proto citlivý a individuální přístup a v jejich léčbě je ideální multidisciplinární přístup.

Ojedinělá kniha v domácí odborné literatuře je určena všem medicínským oborům, setkávajícím se ve své praxi s patologiemi lícního nervu, od neurologů a neurochirurgů, přes otorinolaryngology, stomatochirurgy, plastické chirurgy, oční lékaře, rehabilitační lékaře, fyzioterapeuty, radiology až po praktické lékaře.

Obecná část monografie obsahuje vedle historických poznámek, anatomie a topografické anatomie chirurgických přístupů i komplexní přehled vyšetřovacích technik od klinického vyšetření, přes vyšetření radiologické a oční, až po elektrofyziologické vyšetřovací techniky. Nechybí ani přehled všech skórovacích systémů používaných pro hodnocení poruchy funkce lícního nervu a jeho regenerace. V části věnované léčbě je vedle současného pohledu na regeneraci a rekonstrukční techniky periferních nervů podán komplexní přehled chirurgických rekonstrukčních technik reinervačních a reanimačních, včetně svalových transpozic a okuloplastických procedur. Významná část je věnována rehabilitačním postupům. Samostatná kapitola se věnuje peroperačnímu monitoringu a jeho interpretaci. Poslední speciální část podává komplexní přehled jednotlivých patologií a jejich léčby, od vrozených poruch, přes idiopatickou Bellovu obrnu, úrazové stavy, centrální léze, patologie v mostomozečkovém úhlu, patologie v oblasti spánkové kosti i příušní žlázy. Zvláštní kapitola je věnována i diagnostice a terapeutickým možnostem faciálního hemispazmu.

 

Více o autorech knihy

Pracoviště editorů knihy, MUDr. Petra Vachaty, Ph.D., a prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se věnuje této problematice systematicky od roku 1998. Postupně bylo vybudováno moderní pracoviště specializující se na problematiku chirurgie lební báze. Nedílnou součástí kliniky je i vlastní anatomická disekční laboratoř určená ke studiu topografické anatomie lební báze a k nácviku jednotlivých operačních přístupů. Světová federace neurochirurgických společností (WFNS) v roce 2008 zařadila pracoviště jako jediné ve střední a východní Evropě mezi certifikovaná edukační centra chirurgie lební báze kategorie A.

Více o vydavatelství Mladá fronta

Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s jednasedmdesátiletou tradicí. Vydavatelství Mladá fronta své dobré jméno staví na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě a dynamickém rozvoji. Vlajkovou lodí vydavatelství Mladá fronta je týdeník Euro a portál Euro.cz. Vydavatelství Mladá fronta provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 20 specializovaných online titulů. Od roku 2010, kdy byla založena divize Medical Services, vydavatelství nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Projekty divize se realizují za oboustranné spolupráce s tradičními a významnými zdravotnickými tituly z portfolia vydavatelství Mladá fronta. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Divize Klientské tituly nabízí komplexní výrobu klientských časopisů. Vydavatelství Mladá fronta svými produkty osloví 3 864 554 lidí v České republice.

 

Kontakt

Mgr. Pavlína Míčová

PR Manager
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4
tel. +420 225 276 484
e-mail: micova@mf.cz

web: www.mf.cz