Mladí lékaři hodnotí férovost pracovních podmínek v nemocnicích

Autor: eliska | Zpravodaj | 10. 11. 2018

Praha 11. listopadu (ČTK) – Mladí lékaři pomocí projektu Férové pracoviště hodnotí pracovně-právní podmínky v jednotlivých nemocnicích a odděleních. Projekt má pomoci absolventům lékařských fakult při výběru zaměstnavatele a současně přispět ke zlepšení podmínek v českém zdravotnictví. Mezi nejlépe hodnocenými nemocnicemi je například Fakultní nemocnice v Ostravě nebo Krajská nemocnice v Liberci. Mladí lékaři si chválí přístup například na anesteziologickém oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nebo oddělení gynekologii a porodnictví ve Všeobecné nemocnici v Praze. Projekt dnes na sjezdu České lékařské komory (ČLK) představil předseda Sekce mladých lékařů komory Jan Přáda.

Projekt je založený na pozitivním hodnocení, špatné hodnocení některých pracovišť proto není zdůrazňováno. Pracoviště, která přistupují mladým lékařům férově, by podle Přády měla být odměněna. Odměnou může být i příchod více mladých lékařů díky dobrému hodnocení, které je na webu zveřejněno. Hodnocení může být podle Přády motivací nemocnic ke zlepšení přístupu. V projektu, který vyplňují lékaři do 35 let, hodnotí lékaři pracoviště na základě 17 kritérií. Zatím nemocnice a oddělení ohodnotilo 652 mladých lékařů.

Zatím lékaři ohodnotili přístup ve 121 nemocnicích, u 22 z nich je minimálně deset hodnocení. Z těchto nemocnic je nejlépe hodnocena Fakultní nemocnice v Ostravě, která v hodnocení získala 77 procent, následuje liberecká krajská nemocnice a Ústřední vojenská nemocnice v Praze, naopak nejméně získaly Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, jejichž hodnocení je 58 procent. Nejméně získaly Úrazová nemocnice v Brně (32 procent) a GEMINI oční klinika (33 procent) , u nich jsou však pouze dvě hodnocení.

Z nemocničních oddělení si podle hodnocení nejlépe vedou anesteziologie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, gynekologie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a Psychiatrie v Bohnicích. Tato oddělení získala za přístup k mladým lékařům hodnocení přes 80 procent.

Sekce se k projektu rozhodla po provedení průzkumu o podmínkách v nemocnicích mezi 2000 lékaři do 35 let, tedy mezi neatestovanými a čerstvě atestovanými lékaři. Z průzkumu, který se uskutečnil v loňském roce, vyplynulo, že některá pracoviště a obory jsou ve špatném stavu, jiné se zdají být funkční. V některých nemocnicích slouží mladí lékaři více jak osm služeb měsíčně, průměrně týdně odpracují 55 hodin týdně, sedm procent dokonce více než 70 hodin. Uspokojivý dohled nad prací má 63,5 procenta dotázaných.

Sekce mladých lékařů ČLK vznikla na jaře roku 2016 s cílem sdružovat a zastupovat zájmy mladých lékařů především v oblasti postgraduálního vzdělávání, ale také v oblasti problematiky finančního ohodnocení a pracovních podmínek. Sekce je určena pro lékaře do 35 let, kterých je v České republice zhruba 9000.

krf jpt