Mladí praktici se pokusí zlomit strach z podnikání

Autor: Redakce | Zpravodaj | 10. 3. 2019

Praha/Brno, 11. 3. 2019 (Mladí praktici) – Kolik váží antibiotika, (ne)bezpečný sex, ordinace praktického lékaře jako ostrůvek pozitivní deviace ve společnosti – to jsou jen některé názvy přednášek a témat, které o tomto víkendu proberou začínající mladí praktičtí lékaři. Stovky z nich se sjedou do Brna na IV. Praktickou konferenci pro praktické lékaře.

Hodláme se pustit do zásadních témat, která se nás týkají nebo v blízké době týkat budou. Vnímáme například trvalý nedostatek lékařů v odlehlých oblastech. Proto v přednášce Mladí praktici, go rural, vyzveme naše členy, aby se nebáli vyrazit za prací na venkov. Vášnivou diskuzi čekáme v sobotu navečer, kdy se budeme se zkušenými kolegy bavit o přebírání a organizaci praxí. Účelem je zlomit strach mladých lékařů jít do vlastních ambulancí a nebát se přebírat praxe od těch lékařů, kteří jdou do důchodu. Nátura lékařská není obvykle náturou podnikatelskou a chybí nám i ekonomické vzdělání – proto se řada z nás bojí začít provozovat vlastní praxi a stát se tedy zároveň podnikatelem,“ říká předsedkyně Mladých praktiků MUDr. Markéta Pfeiferová. Překonat obavy lékařů z podnikání by měla mimo jiné i metodika, která přesně řekne, jak postupovat, když mladý lékař přebírá praxi od staršího. Měla by také napovědět, co dělat, když si starší lékař chce postupně vychovat nástupce a po letech mu praxi „předat“. „Pracujeme na ní se Sdružením praktických lékařů a věříme že bude hotová do konce roku,“ říká předseda Společnosti všeobecného lékařství doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. „Chtěli bychom mladé dostat do míst, kde starší lékaři končí a potřebují následovníky, kteří by péči o jejich pacienty přebrali. Generační výměna je naprosto zásadní pro to, aby všichni lidé v České republice měli přístup k primární péči a nemuseli těžce shánět lékaře, případně za ním dojíždět do vzdálených oblastí.

Kromě diskuzí o budoucnosti se lékaři, za nimiž se teprve nedávno zavřeli dveře medicínských fakult, dozvědí novinky od odborníků. V přednášce (Ne)bezpečný sex seznámí MUDr. Milan Zlámal z Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Vojenské fakultní nemocnice Praha mladé lékaře s preventivními léky, které jejich rizikové pacienty mohou ochránit před nákazou virem HIV. „Tato pre-expoziční profylaxe (PrEP) je vhodná pro ty, kteří se už například v minulosti léčili s pohlavními nemocemi nebo se pohybují v prostředí, kde je riziko nákazy vysoké. Sami ale HIV nemají. Praktický lékař o svých pacientech většinou ví nejvíce, a když se mu v ordinaci objeví takový rizikový pacient, měl by jej nejenom poslat na test, ale také vědět, co mu pro ochranu doporučit,“ říká MUDr. Zlámal. V Česku žije přes 3 000 lidí s virem HIV, další stovky o tom, že jsou nakažení dosud nevědí. Tato preventivní antivirotika v současnosti užívají pouhé desítky lidí. Pokud berou léky pravidelně, chrání je před nákazou HIV virem. Musí si je ale sami platit. Odborníci odhadují, že rizikových osob, kterým by tato prevence prospěla, je kolem 300.

MUDr. Cyril Mucha se ve své přednášce bude zamýšlet nad rolí praktického lékaře ve společnosti. Položí např. otázku, zda vůbec může existovat zdravý člověk v nemocné společnosti a povede mladé lékaře k zamyšlení nad tím, jak být lékařem nejen jednotlivého pacienta, ale i celé komunity, která se kolem každé ordinace praktického lékaře formuje. „Historicky byl vždy nositelem pokroku farář, učitel a lékař. I v současnosti by si lékaři měli uvědomovat, že jsou ve společnosti přirozenou autoritou a mají za ni zodpovědnost. Zdravotníci v ordinaci praktického lékaře by měli ukazovat, že slova jako laskavost přátelskost a vstřícnost nejsou ani v dnešní době zastaralá. Měli by ovlivňovat pozitivně nejenom své blízké okolí, ale celou společnost,“ říká MUDr. Mucha.

IV. Praktická konference pro praktické lékaře začíná v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v sobotu 16. 3. a končí v neděli 17. 3.

 

O sdružení Mladí praktici

Sdružení vzniklo v roce 2009 a členy jsou studenti medicíny oboru všeobecného lékařství, lékaři ve specializační přípravě, kteří mají zájem stát se praktickým lékařem (PL) a lékaři do 5 let po složení atestační zkoušky z všeobecného praktického lékařství. Sdružení poskytuje informační zázemí zájemcům o obor z řad studentů i mladým PL. Spolupracuje s ostatními tuzemskými organizacemi PL. Aktivně se účastní jednání, týkajících se mladých praktiků, především v oblasti vzdělávání a předávání praxí. Spolupracuje s organizacemi mladých praktiků v Evropě. Jeho cílem je zvyšovat prestiž oboru, podporovat jeho kvalitu, přinášet inspiraci ze zemí, kde má primární péče dlouhou tradici a vynikající výsledky. Více informací: www.mladipraktici.cz.