Na zubní pohotovosti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové ošetřili rekordní počet pacientů

Autor: eliska | Zpravodaj | 20. 9. 2017

V Hradci Králové, 21.9. 2017 (FNHK)

Pacientů, kteří jsou ošetřeni v odpoledních a večerních hodinách na stomatologické pohotovosti Fakultní nemocnice Hradec Králové neustále přibývá. Od roku 2013 až do loňského roku je meziroční nárůst zhruba o 500 ošetřených. V loňském roce zubní pohotovosti využilo již rekordních 7 166 pacientů. „Má to řadu příčin, od zanedbávání prevence zejména u mladých, přes omezenou nabídku časového fondu pohotovostí v okolních krajích, až po lidi, kteří v našem kraji nejsou schopni sehnat stomatologa,“ říká lékařský náměstek Fakultní nemocnice v Hradci Králové a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

 

V nejhorším stavu mají zuby lidé narození v 80. letech a po roce 1996

Stomatologická klinika královéhradecké Fakultní nemocnice drží dva druhy zubních pohotovostí, jednu v odpoledních a večerních hodinách a druhou během noci. Každá z nich je ale určena pro pacienty s jiným typem stomatologických komplikací. V rámci Lékařské služby první pomoci slouží odpoledne a večer dohromady lékaři z kliniky a praktičtí zubní lékaři, a to v pracovních dnech od 16 do 21.30 hod. a o víkendech a svátcích od 8 hodin do 21.30 hod. Využívají ji předně pacienti s bolestmi a jinými nenadálými komplikacemi. A ač si třeba pacienti z Broumovského výběžku právem postěžují, že je jejich dojezdová vzdálenost do Hradce Králové 80 km, patří počet pravidelně odsloužených hodin na zdejší stomatologické pohotovosti k republikově nejvyšším. Pro srovnání například v libereckém regionu je poslední pacient o víkendu ošetřen ve 14.50 hod. a v ústeckém kraji se v řadě míst omezuje víkendová služba pouze na dopolední hodiny. Celkem se v rámci Lékařské služby první pomoci Fakultní nemocnice Hradec Králové odslouží 272 hodin měsíčně rozdělených do 38 služeb a zajišťuje je v průměru 25 lékařů. Z nich jich 6 odslouží okolo 50 % všech hodin. „V nejhorším stavu mívají zuby pacienti narození v 80. letech a po roce 1996. Z těch, co nenašli za 2-3 roky stomatologa ve svém regionu, se rekrutuje velký počet ošetřených,“ říká zástupce přednosty Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. Pacienti přitom často nevědí, že jsou oprávněni požádat o pomoc s hledáním zubního lékaře svou zdravotní pojišťovnu, která jim má vyhledat stomatologa v regionu v dojezdové vzdálenosti. „Ani zdravotní pojišťovna to nemusí mít s nalezením stomatologa jednoduché, protože v regionech našeho kraje jich je celá řada, kteří jsou jednak předdůchodového a důchodového věku a praxi nemají komu předat, nebo už fakticky více pacientů ošetřit nemohou,“ říká profesor Malý. Stále ale platí, že vyjednávací pozice zdravotních pojišťoven a současně podpora a nástroje kraje jsou při oslovování stomatologů oproti jednotlivci ve výhodě a lidé by se tedy neměli zdráhat zdravotní pojišťovnu o pomoc s hledáním stomatologa požádat.

Noc s krutou bolestí zubů může být zlá

Nezanedbávat prevenci ohledně zubního zdraví se rozhodně vyplatí. Přinejmenším si pacient sníží pravděpodobnost ataku akutní bolesti. Pokud totiž pacient v našem regionu nestihne být ošetřen do 21.30 hod., musí vydržet až do rána. Nemocniční lékaři Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové slouží ještě Ústavní pohotovostní služby od 22 hodin až do 7 ráno, ale zde jsou ošetřeni pouze pacienti s obličejovými úrazy včetně úrazů zubů, pacienti s krvácením či otoky. Obecně vzato pacienti, u nichž by odložení ošetření mohlo mít vážný dopad na jejich celkový zdravotní stav. Neošetří tu nikoho, u něhož nehrozí nebezpeční z prodlení. „Vyžaduje si to už logika věci. Když pak přivezou pacienta po úrazu, je potřeba, aby se mu měl kdo věnovat. Pokud by sloužící stomatolog právě ošetřoval méně závažný problém jiného pacienta, mohlo by být kontraproduktivní, aby ho tam nechal čekat s tím, že mu to někdy později dokončí“ říká profesor Malý. Detailní počty ošetřených na zubních pohotovostech hradecké Stomatologické kliniky za poslední čtyři roky jsou následující: V roce 2013 to bylo 5 700 pacientů, v roce 2014 pak již 6 028 pacientů, v roce 2015 přišlo 6 777 pacientů a minulý rok se počet ošetřených vyšplhal na již zmiňovaných 7 166 pacientů. Jde tedy o nový trend se svými příčinami a společenskými dopady.