Náchodská nemocnice znovu vypsala výběrové řízení na pořízení magnetické rezonance, její postup posvětil ÚOHS

Autor: Redakce | Zpravodaj | 15. 4. 2019

Náchod, 16. 4. 2019 (ZH KHK)

Veřejná zakázka na pořízení magnetické rezonance do Oblastní nemocnice Náchod a. s. byla vypsána znovu, a to v souladu se zákonem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže minulý týden posvětil postup zadavatele, který v pořadí druhé výběrové řízení zrušil pro nejednoznačnost zadávacích podmínek a opětovně zakázku nedávno vypsal. Návrh na ÚOHS na přezkum postupu zadavatele podala firma, která se soutěže účastnila. Nemocnice zakázku zrušila kvůli pochybnostem, zda zadáním týkajícím se technických parametrů, nediskriminovala ostatní zájemce.

Veřejná zakázka za 51 milionů korun na pořízení a instalaci magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. byla potřetí koncem března 2019. Stalo se tak poté, co předchozí veřejnou zakázku, která běžela od srpna 2018, musela zrušit. Soutěže se zúčastnily dvě společnosti, jejichž nabídky hodnotila během podzimu 2018 hodnotící komise složená ze zástupců nemocnice, zřizovatele a přizvaných odborníků. „Hlavním hodnotícím kritériem zakázky byla nejnižší pořizovací cena, proto byla dále podrobně hodnocena nabídka zájemce, který podal nižší cenu. U ní komise posuzovala splnění požadavků veřejné zakázky. Protože ale měla nejasnosti ohledně technických parametrů, vznesla v listopadu na účastníka dotaz. Ten podal vysvětlení, které ale nebylo zcela jednoznačné. Po několika dalších dotazech a vysvětleních vznikla na straně zadavatele pochybnost o úplné jednoznačnosti nastavených zadávacích podmínek. Proto zadavatel rozhodl koncem ledna 2019 o zrušení zadávacího řízení,“ vysvětluje postup hodnocení zakázky technický náměstek ON Náchod a.s. Miroslav Bůžek. Následně byla po úpravách zadávacích podmínek vypsána zakázka znovu.

Proti zrušení výběrového řízení ale podal účastník námitky, které zadavatel nepřijal, proto se účastník v únoru 2019 obrátil na ÚOHS s žádostí o přezkum celé soutěže. „Úřad po téměř dvouměsíčním přezkumu zakázky nám nyní zaslal rozhodnutí o zamítnutí návrhu společnosti, tedy uznal, že naše nemocnice postupovala ve výběrovém řízení správně, když jej pro pochybnosti zrušila. Chceme být maximálně transparentní a postupujeme vždy dle litery zákona, ač se může zdát řešení mnohdy komplikované. Nové výběrové řízení je tedy již v běhu a chci tímto poděkovat všem, kdo se na výběrovém řízení podíleli a podílí, protože jejich práce není v tomto směru lehká a celý postup nás čeká znovu. Zadávací podmínky jsme upravili a zakázku jsme vypsali tak, aby se jí mohl účastnit co největší počet dodavatelů. Věřím konečně už v hladký průběh. Naše nemocnice totiž magnetickou rezonanci potřebuje – dosud nám v rámci poskytovaného spektra péče bohužel chybí,“ komentuje výsledek šetření ÚOHS statutární ředitelka ON Náchod a.s. Ing. Ivana Urešová, MBA.

Úplně první výběrové řízení na pořízení magnetické rezonance bylo vypsáno v lednu 2018 a nabídky podaly dvě společnosti. Řízení bylo ale v červenci 2018 zadavatelem zrušeno, a to z důvodu odlišného technického řešení nabídek, které nebylo možné relevantně posoudit z hlediska výhodnosti. Druhé výběrové řízení bylo vypsáno v srpnu 2018 a zrušeno v lednu 2019. Třetí výběrové řízení běží od konce března 2019.

Na zakoupení přístroje i stavební úpravy má nemocnice schválenou dotaci ve výši 46 mil. Kč od Královéhradeckého kraje, který ji schválil na jaře 2017. Na Náchodsku totiž magnetická rezonance chybí. Pacienti musí dojíždět na vyšetření buď do holdingové nemocnice v nedalekém Trutnově, nebo do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.