Nadace Naše dítě a společnost ROSSMANN darovaly 3.000.000 korun rehabilitačním stacionářům

Autor: Redakce | Zpravodaj | 20. 2. 2019

Praha, 21.2. 2019 (ROSSMAN, Nadace Naše dítě)

V 9. ročníku dobročinné kampaně společnosti ROSSMANN a Nadace Naše dítě Dejme úsměv dětem, která proběhla na podzim roku 2018, bylo vybráno více než 5 milionů korun na pomoc handicapovaným dětem. Částka 3.000.000 korun byla rozdělena mezi 10 rehabilitačních stacionářů po celé České republice.

V ročníku 2018 jsme se zaměřili na pomoc rehabilitačním stacionářům na území České republiky, celkem v sedmi krajích. Chodí nám množství žádostí od rodin o rehabilitace pro jejich děti s různým stupněm postižení, a tak jsme se rozhodli přispět také zařízením, kam naši žadatelé na cvičení dojíždějí. Věříme, že jsme tak pomohli zkvalitnit nejen služby v daném zařízení, ale také že jsme naším příspěvkem podpořili samotný personál, který o dětské pacienty pečuje. Jejich práce si nesmírně vážíme,“ říká Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě.

Každý ze stacionářů obdržel z kampaně částku 300.000 korun, a to na různé účely. V Boskovicích například využijí částku na vybudování a vybavení multisenzorické relaxační místnosti Snoezelen, která slouží k terapii podporující vnímání, rozvoj představivosti a komunikace (nejen) u dětských klientů. V Hodoníně částku použijí na nákup Motomedu, venkovních posilovacích strojů a nového rehabilitačního stol, v Hlučíně pro změnu na pomůcky k neurorehabilitaci, v Centru Hájek v plzeňském kraji na dofinancování nákladné interaktivní pomůcky Nirvana atd.

Náš dík patří samozřejmě společnosti ROSSMANN a jejím zákazníkům. Naše společná charitativní kampaň se uskutečnila v roce 2018 již podeváté a za tuto dobu bylo vybráno na pomoc handicapovaným dětem více než 50 milionů korun. A moc už se těšíme na letošní ročník, chystáme totiž velké překvapení,“ doplňuje Šafářová.

Zbytek z celkové částky daru byl rozdělen mezi další organizace, například na výcvik asistenčních psů, nebo na motivační pobyty pro handicapované děti a také na pokrytí dalších individuálních žádostí rodin, které Nadace Naše dítě přijímá. Celkem bylo obdarováno 14 organizací, které podporují a pečují o handicapované děti.

Více o dlouhodobém projektu Dejme úsměv dětem se dozvíte zde.