Náklady na léčbu melanomu vzrostly během roku o 100 %

Autor: eliska | Zpravodaj | 25. 5. 2017

Praha, 26. května 2017 – Náklady na léčbu zhoubného onemocnění kůže – melanomu, vzrostly meziročně o sto procent. Celkové náklady na léčbu čtyř set klientů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) přesáhly v roce 2016 částku 62 milionů korun. Vzrostly tak oproti roku 2015 o 98 %. Tehdy pojišťovna za léčbu melanomu zaplatila celkem 31,4 milionu korun.

Průměrné roční náklady na léčbu jednoho pacienta se zvýšily z 67 500 Kč v roce 2015 na 140 700 Kč v roce 2016. „Výdaje pojišťovny na samotná léčiva, určená k léčbě melanomu, se pak meziročně zvedly dokonce o 116 %. Zatímco v roce 2015 ZP MV ČR vydala jen za léčiva necelých 26 milionů korun, loni už to bylo 56 milionů. Přitom počet klientů proti roku 2015 mírně poklesl,“ říká tisková mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková.

Důvodem tak intenzivního nárůstu výdajů za léčbu melanomu je fakt, že do úhrad byly zařazeny nové nákladné léky, určené především k léčbě pokročilého a metastatického maligního melanomu,“ upřesnila vedoucí oddělení kontrolní činnosti ZP MV ČR MUDr. Milada Tomanová.

Rizikem je opalování a spálení kůže

Podle dermatologů je jedním z hlavních rizik vzniku melanomu časté, dlouhé a opakované opalování zvláště přes poledne, ale i dlouhodobé opalování kůže, byť tzv. dostatečně chráněné slunečními filtry s vysokým UV faktorem. Nebezpečné je spálení kůže. Jedno až dvě spálení na slunci zvyšují riziko vzniku melanomu u žen 1,5x a u mužů 2,8x. Tři a více spálení na slunci během života zvyšují riziko vzniku melanomu u žen 2,3x a u mužů dokonce 7,6x. Velmi rizikové je opalování v dětském věku.

Snadná a účinná prevence

ZP MV ČR přispívá svým klientům z fondu prevence na preventivní vyšetření kůže částkou 500 Kč. „Jsme rádi, že počet těchto vyšetření se rok od roku zvyšuje, protože právě díky tomuto vyšetření se dá zhoubný melanom podchytit v časném stádiu, kdy je velmi dobře léčitelný. V loňském roce o příspěvek požádalo více než 900 klientů ZP MV ČR, tedy o téměř 250 více než v roce 2015. ZP MV ČR tak klientům na prevenci melanomu za poslední dva roky přispěla více než 800 000 Kč,“ doplnila Kadečková.

 

Náklady ZP MV ČR na léčbu melanomu

ROK

2015

2016

ROZDÍL

Náklady celkem (v mil. Kč)

31,4

62,2

98 %

Z toho léky (v mil. Kč)

25,9

56,0

116 %

Počet pojištěnců

466

442

-24 osob

 

ZP MV ČR působí na českém trhu nepřetržitě 25 let a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017.

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz

M: +420 603 280 300