Národní ústav duševního zdraví získal prestižní ocenění Evropské komise

Autor: Redakce | Zpravodaj | 6. 6. 2019

Praha, 7.6.2019 (NÚDZ)

Národní ústav duševního zdraví získal významné ocenění „HR Excellence in Research Award“ (zkráceně „HR Award“). Toto prestižní ocenění Evropské komise v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu má v celé Evropě 480 organizací, v Česku je držitelů pouze 16.

Ocenění „pocítí“ i pacienti

Kromě prestiže má udělení HR Award řadu dopadů, například zvýšení možnosti přístupu k evropským a tuzemským grantům, posílení rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků a je také zárukou otevřeného, transparentního náboru nových zaměstnanců. To umožní intenzivnější výměnu pracovníků se zahraničními institucemi a přiláká více zahraničních expertů.

„Zaměstnanci mají jistotu, že jejich výběr, rozvoj profesní kariéry a zejména jejich odměňování bude prováděno transparentně na základě zásluhovosti. Získají možnost řízeného profesního růstu s možností systematického zvyšování, rozšiřování a doplňování kvalifikace. Získají také možnost v rámci projektu poznat fungování zahraničních institucí. Lékaři a výzkumníci budou moci rozšiřovat své know-how i na základě zkušeností na zahraničních pracovištích „a rovněž zde budujeme prostředí, které pomáhá šířit nasbíranou expertízu napříč celým ústavem,“ vysvětluje Alexandr Borovička, ekonomicko-provozní náměstek NUDZ.

Obhajoba každé dva roky

Cesta k ocenění trvala 14 měsíců a vedla přes řadu velmi důkladných analýz. Na jejich základě bylo nutné chod Národního ústavu duševního zdraví uvést do souladu s Chartou a Kodexem (40 základních principů přístupu v oblasti personální politiky ve vědě a výzkumu): Za tímto účelem vznikl Akční plán a strategie rozvoje lidských zdrojů. Ocenění není přiděleno na neomezenou dobu, ale je nutné je každé dva roky obhájit. „Při pravidelné evaluaci ze strany expertů Evropské komise dostáváme nezávislou a kvalitní zpětnou vazbu na to, jak si v oblasti HR vedeme a máme tak možnost se neustále zlepšovat,“ uzavírá Alexandr Borovička.