Následkem poškození míchy končí na vozíku každoročně okolo 200 lidí. V nové životní etapě jim významně pomáhá Centrum Paraple. 

Autor: eliska | Zpravodaj | 13. 3. 2018

Praha, 14. března 2018 (Centrum Paraple) – Počet pacientů léčených na Spinálních rehabilitačních jednotkách dosáhl v roce 2016 celkem 281 osob. Z toho bylo 202 mužů a 79 žen. Na vozíku nakonec trvale zůstalo 180 lidí, služeb Centra Paraple využívá zhruba 1/3 z nich. 

Z uvedeného celkového počtu bylo 161 případů způsobeno úrazem. V 86 z nich šlo o pád, 45 způsobila dopravní nehoda na motorce nebo v autě, 10 se stalo při sportu a dalších 10 mělo jiné trauma. Zdravotní komplikace, jako jsou cévní problémy, záněty nebo tumory, odkázaly na vozík celkem 75 osob. U zbývajících případů šlo o jiný než výše uvedený problém.

Z oddělení nemocnic, kde jsou lidé hospitalizováni v akutním stavu při poškození míchy, jsou po stabilizaci stavu přeloženi na spinální jednotky. V České republice fungují 4 spinální jednotky: ve FN v  Praze Motole, ve FN v Brně Bohunicích, ve FN v Ostravě a v Krajské nemocnici Liberec. Tam probíhá léčení a rehabilitace první týdny až měsíce.

Poté následuje pobyt na rehabilitační spinální jednotce v některém ze 3 zdravotnických zařízení – v rehabilitačních ústavech v Kladrubech, Hrabyni nebo v Hamzově léčebně v Košumberku.

Lidé, kteří zůstanou odkázáni na vozík, mají teoreticky téměř stejné možnosti zapojit se do běžného života jako ostatní. „Přesto je mnoho překážek, které jim brání žít plnohodnotný život. Jsou to fyzické bariéry, vyplývající z nutnosti pohybu na vozíku, nesamostatnost v mnoha běžných denních činnostech a potřeba speciálních pomůcek. Časté jsou také psychologické bariéry, jako je stud, rozpaky, obavy,“ vysvětluje ředitel Centra Paraple David Lukeš a doplňuje: „Při současných možnostech lze obojí ve většině případů překonat. U nemalého procenta lidí ovšem pouze s nutností osobní asistentce, které je zoufalý nedostatek.“

Centrum Paraple poskytuje služby:

  • sociální rehabilitace

Služba je zaměřená na orientaci v nové životní situaci a zajišťuje ji multidisciplinární tým ve složení – sociální pracovník, psycholog, ergoterapeut, fyzioterapeut, pohybový terapeut, zdravotník, osobní asistent, instruktor nácviku soběstačnosti a další. Je poskytována v rámci pobytového programu (3 týdny v prostorách Centra Paraple) a dále v rámci tematických programů mimo Centrum Paraple (obvykle týdenní sportovní aktivity – lyžování, cyklistika, potápění, sjíždění řeky, pobyt v přírodě aj.)

Během jednoho roku se uskuteční celkem 15 pobytových programů vždy pro 20 klientů a 6 sportovně zaměřených tematických programů.

  • odborné sociální poradenství

Služba je zaměřená na konzultaci a odbornou podporu klienta při řešení jednotlivých problémů, které vznikly v souvislosti s poškozením míchy a životem na vozíku – např. jak vybrat a upravit byt, auto, jak získat a organizovat službu osobních asistentů, jak řešit vhodnou životosprávu apod. Klientům je poskytována podpora při seberealizaci (zaměstnání, studium, volný čas), mohou také využít finanční poradenství, zdravotní a psychologické konzultace a další. Službu poskytují ambulantně jednotliví odborní pracovníci Centra Paraple.

  • doplňkové služby

Masáže, cvičení, posilovna, půjčovna, servis aj.

Centrum Paraple pořádá také celou řadu akcí pro veřejnost. Patří sem například z prostředků Evropské unie podporovaný komunitní program Pod Parapletem, dále Den otevřených dveří (19.3.), Běh pro Paraple (10.6.) či podzimní Zahradní slavnost. Na dalších významných akcích, jako
je například mezinárodní Den poškození míchy – Sci Day (5.9.), se Paraple podílí.

 


 

Centrum Paraple otevřeli v roce 1994 Zdeněk Svěrák a občanské sdružení Svaz paraplegiků. Od roku 2010 je obecně prospěšnou společností. Pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich blízkým zvládnout těžkou životní situaci. Je oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Své služby poskytuje klientům starším 16 let z celé České republiky. Více se dozvíte na www.paraple.cz