Návrh na snazší vyrovnání zdravotních odvodů pro část dlužníků vláda podpořila

Autor: Redakce | Aktuality | 17. 1. 2024

Prominutí penále a dodatečných nákladů by se podle předlohy mohlo týkat lidí, proti kterým byla nařízena daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se museli přihlásit od začátku července do konce listopadu. Zaplatit by je museli do konce roku. Dluhy vyšší než 5000 korun by mohli splácet ve 12 měsíčních splátkách, dluhy nad 50.000 korun v 36 splátkách. Pokud by zadlužený některou splátku neposlal, daňová exekuce by pokračovala.

Exekuce podle daňového řádu využívá podle předkladatelů v čele s Patrikem Nacherem (ANO) zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna, zaměstnanecké zdravotní pojišťovny spoléhají na soudní exekutory. “Vzhledem k tomu, že dřívější právní úpravy se týkaly pouze odpuštění penále a exekučních nákladů v rámci soudních exekucí, jeví se jako spravedlivé, aby shodná možnost byla poskytnuta i těm osobám, u nichž je celá dlužná částka předmětem exekuce podle daňového řádu,” uvedli autoři předlohy.

“Milostivé léto bude mít svou tečku. Vláda právě schválila i mnou navržený zákon o mimořádném odpuštění penále u dluhů na zdravotním pojištění. Věřím, že hladce projde i Parlamentem,” uvedl Výborný. Předkladatelé očekávají, že o odpuštění penále požádají nižší tisíce dlužníků a celkový objem zaplaceného pojistného se bude pohybovat v desítkách milionů korun. Odpuštěné penále by mohlo představovat nižší desítky milionů korun.

Dříve přijali zákonodárci dvojici obdobných zvláštních zákonů. Týkaly se mimořádného odpuštění penále a dalšího příslušenství u dluhů na sociálních odvodech a u daňových dluhů.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v úterý varoval, že předpis opomíjí některé dlužníky a nezahrnuje také celé penále, což považuje za nespravedlivé. Podle ombudsmana návrh zcela opomíjí lidi, kteří svůj dluh dobrovolně splácejí. I ti, kteří se budou moci do oddlužovací akce zapojit, se pak nezbaví celého penále z dluhů na zdravotním pojištění, ale jen části.

Dlužníci zdravotního pojištění, kterým již nabíhá penále, ale ještě nečelí daňové exekuci, mohou podle předkladatelů žádat pojišťovnu o takzvané odstranění tvrdosti zákona. Většinou se jim odpouští nejméně polovina dlužného penále, v některých případech i celé, dodali.